Utwórz fakturę

N.P.S. - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy N.P.S.
PIN 35723513
TIN 2020228397
Numer VAT SK2020228397
Data utworzenia 07 lipiec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba N.P.S.
Pomlejská 1172/6
93101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 28 563 €
Zysk 3 290 €
Kapitał 289 672 €
Kapitał własny 19 803 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 274,673
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 224,587
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 224,587
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 224,587
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 49,955
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 30,826
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 30,826
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 16,566
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 16,566
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 16,566
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,563
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 346
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,217
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 131
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 131
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 274,673
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 23,093
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 20,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -7,500
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 5,790
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -13,290
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,290
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 251,580
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 157,905
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 157,879
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 26
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 90,503
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 3,172
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,153
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,153
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,019
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 28,563
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 28,563
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 28,563
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 21,422
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 5,543
D. Usług (účtová grupa 51) 4,442
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 829
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 16,068
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 16,068
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -5,460
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 7,141
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 18,578
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,891
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,906
2. Pozostałe koszty (562A) 1,906
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 985
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,891
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 4,250
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 3,290
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35723513 TIN: 2020228397 Numer VAT: SK2020228397
 • Zarejestrowana siedziba: N.P.S., Pomlejská 1172/6, 93101, Bratislava
 • Data utworzenia: 07 lipiec 1997
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   10.10.2003Nové sidlo:
   Pomlejská 1172/6 Šamorín 931 01
   09.10.2003Zrušené sidlo:
   Záborského 42 Bratislava 831 03
   11.06.1998Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   Mgr. Hajnalka Némethová Pomlejská 1172/6 Šamorín 931 01
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Hajnalka Némethová Pomlejská 1172/6 Šamorín
   10.06.1998Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb /vrátane vybavenosti sídliskových celkov/
   Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Hajnalka Némethová Rybárska 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Hajnalka Némethová Rybárska 5 Bratislava
   07.07.1997Nové obchodné meno:
   N.P.S., spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Záborského 42 Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v nákupe a predaji tovarov, v obchode a službách
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu a nehnuteľností
   vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb /vrátane vybavenosti sídliskových celkov/
   Noví spoločníci:
   Mgr. Hajnalka Némethová Rybárska 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Hajnalka Némethová Rybárska 5 Bratislava