Utwórz fakturę

INTERNET CREATIVE DESIGN - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 29.07.2016
Basic information
Nazwa firmy INTERNET CREATIVE DESIGN
PIN 35723556
TIN 2021351596
Numer VAT SK2021351596
Data utworzenia 24 lipiec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba INTERNET CREATIVE DESIGN
Holekova 1
81104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 54 350 €
Zysk 8 085 €
Kapitał 38 601 €
Kapitał własny 20 425 €
Dane kontaktowe
E-mail icd@icd.sk
witryna internetowa http://www.icd.sk
Telefon(y) kom. +421903645740
Date of updating data: 29.07.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 20,766
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 20,766
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 20,766
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 42,522
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 33,848
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,428
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,291
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 63,288
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 16,183
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 978
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 481
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 8,085
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 47,105
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 13,581
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 23,354
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 7,156
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 1,079
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,185
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 12,934
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 170
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 10,000
Date of updating data: 29.07.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 54,350
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 54,080
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 270
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 43,655
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,590
C. Usług (účtová grupa 51) 16,945
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 12,397
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 293
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 8,904
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,526
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 10,695
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 33,545
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 713
M. Koszty oprocentowania (562) 582
N. Walutowe straty (563) 1
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 130
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -713
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 9,982
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 1,897
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 8,085
Date of updating data: 29.07.2016
Date of updating data: 29.07.2016