Utwórz fakturę

PD-21 - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 21.12.2016
Basic information
Nazwa firmy PD-21
PIN 35723572
TIN 2020218629
Numer VAT SK2020218629
Data utworzenia 28 lipiec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PD-21
Žatevná 6/3279
84101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 110 915 €
Zysk -15 556 €
Kapitał 299 081 €
Kapitał własny 271 405 €
Dane kontaktowe
E-mail vijola@vijola.sk
Telefon(y) 0264461663
Nr(y) faksu 0264462307
Date of updating data: 21.12.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 130,420
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 130,420
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 73,307
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 30,950
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,192
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 35,677
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 203,727
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 185,976
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 5,100
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 5,100
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 280,000
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 5,134
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -88,702
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -15,556
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 17,751
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 661
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 17,090
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 14,685
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 753
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,652
Date of updating data: 21.12.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 110,915
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,453
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 86,758
IV. Aktywacji (účtová grupa 62) 5,587
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 16,117
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 126,416
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 2,399
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 19,160
C. Usług (účtová grupa 51) 52,049
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,251
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 3,851
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 47,706
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -15,501
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 21,190
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 46
X. Interesu dochód (662) 46
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 92
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 92
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -46
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -15,547
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 9
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -15,556
Date of updating data: 21.12.2016
Date of updating data: 21.12.2016