Utwórz fakturę

TIFE - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy TIFE
PIN 35723637
TIN 2021348692
Data utworzenia 03 lipiec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TIFE
Ševčenkova 12
85103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 280 €
Zysk -3 801 €
Kapitał 20 396 €
Kapitał własny 6 563 €
Dane kontaktowe
E-mail mariavigerov@gmail.com
Telefon(y) 0910926161
Telefon(y) kom. +421903221522, +421904221515, +421911111611, 0910926161
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 18,834
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 18,823
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) -140
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ -140
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 3,666
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 1,308
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,308
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 2,357
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 860
6. Ubezpieczenia społecznego (336) - /391A/ 760
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 100
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 14,437
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 15,035
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) -598
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 11
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 11
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 18,472
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,503
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 3,665
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 3,827
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -162
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,801
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 11,609
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 186
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 186
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 6,923
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 584
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 584
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 4,908
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) -4,280
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5,711
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 4,500
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 360
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 360
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,280
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,280
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,280
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,984
D. Usług (účtová grupa 51) 2,066
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 2,918
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 2,158
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 760
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -3,704
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -786
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 97
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 97
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -97
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -3,801
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -3,801
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015