Utwórz fakturę

YGAN - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy YGAN
PIN 35723726
TIN 2020210093
Data utworzenia 15 lipiec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba YGAN
Smolenická 5
85105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 14 784 €
Zysk -2 399 €
Kapitał 33 291 €
Kapitał własny 7 663 €
Dane kontaktowe
witryna internetowa http://www.zaruby.sk
Telefon(y) +421335586692
Telefon(y) kom. +421905820330
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 30,891
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 14,984
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,206
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,701
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 30,891
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 5,263
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 18
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 1,005
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,399
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 25,628
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 25,628
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 25,628
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 14,784
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 14,784
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 17,112
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 1,073
C. Usług (účtová grupa 51) 16,000
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 39
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -2,328
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -2,289
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 1
X. Interesu dochód (662) 1
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 72
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 72
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -71
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -2,399
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -2,399
Date of updating data: 25.06.2015
Files
3973314.tif
Date of updating data: 25.06.2015