Utwórz fakturę

PRALINKA, akciová - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 03.10.2016
Basic information
Nazwa firmy PRALINKA, akciová
PIN 35723891
TIN 2020987925
Data utworzenia 24 lipiec 1997
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba PRALINKA, akciová
Kusá hora 41
93401
Levice
Financial information
Zysk -480 €
Kapitał 33 194 €
Kapitał własny 33 194 €
Date of updating data: 03.10.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 33,194
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 33,194
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 33,194
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 33,194
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 33,194
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 32,234
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,194
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,194
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -480
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -480
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -480
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 960
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 960
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
Date of updating data: 03.10.2016
Income and expenses 2014
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -480
Date of updating data: 03.10.2016
Files
4234751.tif
Date of updating data: 03.10.2016