Utwórz fakturę

B.I.M.M. - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 27.01.2016
Basic information
Nazwa firmy B.I.M.M.
Stan Zniszczono
PIN 35723947
TIN 2020210082
Numer VAT SK2020210082
Data utworzenia 22 lipiec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba B.I.M.M.
Vyšehradská 8
85106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 7 242 €
Zysk -15 603 €
Kapitał 108 769 €
Kapitał własny 108 184 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421252927455
Telefon(y) kom. +421911859087
Date of updating data: 27.01.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 27,791
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 27,791
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 27,791
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 53,579
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 5,160
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,173
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 36,402
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 81,370
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 92,580
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 187
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 101,357
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -15,603
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 -11,210
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) -11,210
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 4
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,461
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) -12,675
Date of updating data: 27.01.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 7,242
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 7,242
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 21,793
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,917
C. Usług (účtová grupa 51) 1,267
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 352
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 16,269
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,988
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -14,551
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 4,058
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 92
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 92
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -92
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -14,643
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -15,603
Date of updating data: 27.01.2016
Date of updating data: 27.01.2016
 • PIN :35723947 TIN: 2020210082 Numer VAT: SK2020210082
 • Zarejestrowana siedziba: B.I.M.M., Vyšehradská 8, 85106, Bratislava
 • Data utworzenia: 22 lipiec 1997
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   25.01.2016Zrušené obchodné meno:
   B.I.M.M., spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Vyšehradská 8 Bratislava 851 06
   03.10.2008Nové sidlo:
   Vyšehradská 8 Bratislava 851 06
   22.07.1997Nové obchodné meno:
   B.I.M.M., spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným