Utwórz fakturę

WELTE - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 27.10.2015
Basic information
Nazwa firmy WELTE
PIN 35723955
TIN 2020210005
Numer VAT SK2020210005
Data utworzenia 22 lipiec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba WELTE
Pavlovova 5
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 110 171 €
Zysk -16 132 €
Kapitał 56 728 €
Kapitał własny -43 086 €
Dane kontaktowe
E-mail welte@pobox.sk
Telefon(y) 0245985228
Date of updating data: 27.10.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 14,114
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 14,114
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 13,589
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 26,670
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 10,220
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 967
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 15,483
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 40,784
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -59,218
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -49,725
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -16,132
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 100,002
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 98,077
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 848
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 2,642
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,458
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 92,129
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,925
Date of updating data: 27.10.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 110,171
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 105,512
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 2,500
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,159
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 125,209
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 41,719
C. Usług (účtová grupa 51) 29,996
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 34,520
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 12,530
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 2,879
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 1,575
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,990
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -15,038
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 33,797
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 2
X. Interesu dochód (662) 2
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 135
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 135
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -133
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -15,171
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 961
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -16,132
Date of updating data: 27.10.2015
Date of updating data: 27.10.2015
 • PIN :35723955 TIN: 2020210005 Numer VAT: SK2020210005
 • Zarejestrowana siedziba: WELTE, Pavlovova 5, 82108, Bratislava
 • Data utworzenia: 22 lipiec 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Peter Verdonič Bratislava 22.07.1997
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Peter Verdonič 6 640 € (50%) Bratislava
  Dorota Verdoničová 6 640 € (50%) Pavlovova 5 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   24.10.2015Nové predmety činnosti:
   baliace činnosti a manipulácia s tovarom
   28.08.2003Noví spoločníci:
   Peter Verdonič Pavlovova 5 Bratislava
   Dorota Verdoničová Pavlovova 5 Bratislava
   26.10.1999Nové sidlo:
   Pavlovova 5 Bratislava 821 08
   22.07.1997Nové obchodné meno:
   WELTE spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   cestná motorová doprava-nákladná
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Verdonič Pavlovova 5 Bratislava