Utwórz fakturę

BONUS EXTRA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 04.02.2016
Basic information
Nazwa firmy BONUS EXTRA
Stan Zniszczono
PIN 35724056
TIN 2021348582
Data utworzenia 24 lipiec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba BONUS EXTRA
Štefánikova 7
81433
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 147 €
Zysk -740 €
Kapitał 7 261 €
Kapitał własny 64 €
Date of updating data: 04.02.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 6,678
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 6,678
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 6,283
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 6,283
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,283
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 395
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 395
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 6,678
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -659
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 345
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 345
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -6,903
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 68
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -6,971
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -740
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,337
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 7,337
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 109
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 109
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 6,748
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Date of updating data: 04.02.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 15
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 147
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 15
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 132
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 352
D. Usług (účtová grupa 51) 249
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 47
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 36
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 11
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 56
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -205
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -234
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 56
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 56
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -55
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -260
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -740
Date of updating data: 04.02.2016
Files
4441784.tif
Date of updating data: 04.02.2016
 • PIN :35724056 TIN: 2021348582
 • Zarejestrowana siedziba: BONUS EXTRA, Štefánikova 7, 81433, Bratislava
 • Data utworzenia: 24 lipiec 1997
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   02.02.2016Zrušené obchodné meno:
   BONUS EXTRA spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Štefánikova 7 Bratislava 814 33
   02.10.2008Nové sidlo:
   Štefánikova 7 Bratislava 814 33
   24.07.1997Nové obchodné meno:
   BONUS EXTRA spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným