Utwórz fakturę

Erben & Erben, advokátska kancelária - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 22.12.2015
Basic information
Nazwa firmy Erben & Erben, advokátska kancelária
PIN 35724111
TIN 2020228408
Numer VAT SK2020228408
Data utworzenia 22 lipiec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Erben & Erben, advokátska kancelária
Mostová 2
81102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 248 610 €
Zysk 63 045 €
Kapitał 6 433 €
Kapitał własny -46 525 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0259228141, 0239412360
Nr(y) faksu 0259228146
Date of updating data: 22.12.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 38,124
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 38,124
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 38,124
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 108,380
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 49,653
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 9,074
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 49,653
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 146,504
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 89,809
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 33,764
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 33,764
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 700
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -7,700
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 63,045
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 56,695
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 394
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 51,721
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 37,750
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 6,535
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 6,714
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 722
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 4,580
Date of updating data: 22.12.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 248,610
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 247,181
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,429
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 185,382
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 9,249
C. Usług (účtová grupa 51) 67,654
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 94,222
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,352
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 7,300
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,605
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 63,228
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 170,278
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 1,271
X. Interesu dochód (662) 127
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) 1,144
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 470
N. Walutowe straty (563) 83
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 387
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) 801
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 64,029
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 984
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 63,045
Date of updating data: 22.12.2015
Date of updating data: 22.12.2015
 • PIN :35724111 TIN: 2020228408 Numer VAT: SK2020228408
 • Zarejestrowana siedziba: Erben & Erben, advokátska kancelária, Mostová 2, 81102, Bratislava
 • Data utworzenia: 22 lipiec 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  JUDr. Pavol Erben Znievska 10 Bratislava 851 06 28.11.2013
  JUDr. Juraj Erben Znievska 10 Bratislava 851 06 28.11.2013
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  JUDr. Pavol Erben 3 500 € (50%) Bratislava 851 06
  JUDr. Juraj Erben 3 500 € (50%) Bratislava 851 06
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   21.12.2015Nové sidlo:
   Mostová 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
   18.12.2013Nové obchodné meno:
   Erben & Erben, advokátska kancelária, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   Poskytovanie právnych služieb
   Noví spoločníci:
   JUDr. Pavol Erben Znievska 10 Bratislava 851 06
   JUDr. Juraj Erben Znievska 10 Bratislava 851 06
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Pavol Erben Znievska 10 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 28.11.2013
   JUDr. Juraj Erben Znievska 10 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 28.11.2013
   22.07.1997Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia