Utwórz fakturę

British International School Bratislava - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 27.12.2016
Basic information
Nazwa firmy British International School Bratislava
PIN 35724129
TIN 2021357943
Numer VAT SK2021357943
Data utworzenia 22 lipiec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba British International School Bratislava
J.Valašťana Dolínského 1
84102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 020 405 €
Zysk 416 447 €
Kapitał 10 173 852 €
Kapitał własny 454 001 €
Dane kontaktowe
E-mail info@bisb.sk
Telefon(y) 0269307081, 0264366992, 0264367327, 0269307082, 0269307088
Nr(y) faksu 0269307083, 0264364784
Date of updating data: 27.12.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 15,340,390
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 3,917,347
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 3,917,347
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 3,342,571
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 96,985
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 68,784
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 173,007
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 236,000
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 10,302,346
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 84,485
8. Podatek odroczony należności (481A) 84,485
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 10,948
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,267
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,267
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 8,681
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 10,206,913
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 10,206,913
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,120,697
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 1,062,642
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 58,055
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 15,340,390
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 433,293
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 9,543
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 416,447
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 14,888,020
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 14,879,020
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 421,896
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 421,896
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 95,213
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 14,361,911
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 9,000
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 9,000
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 19,077
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 19,077
Date of updating data: 27.12.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,020,405
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,020,405
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 476,484
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 124,827
D. Usług (účtová grupa 51) 165,682
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 180,974
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 180,974
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,001
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 543,921
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -290,509
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8,682
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 8,682
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 8,681
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,845
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 2,613
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 2,613
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 232
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 5,837
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 549,758
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 133,311
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 116,040
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 17,271
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 416,447
Date of updating data: 27.12.2016