Utwórz fakturę

Libellus - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Libellus
PIN 35724196
TIN 2020218596
Numer VAT SK2020218596
Data utworzenia 31 lipiec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Libellus
Dobšinského 16
81105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 755 730 €
Zysk 254 267 €
Kapitał 851 296 €
Kapitał własny 203 658 €
Dane kontaktowe
E-mail info@libellus.sk
witryna internetowa http://www.lawsystems.eu
Telefon(y) +421259205620
Nr(y) faksu 0259205630
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 842,108
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 722,016
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 13,126
5. Inne внеоборотные wartości niematerialne i prawne (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 13,126
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 702,251
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 102,529
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 463,017
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 112,993
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 476
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 23,236
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 6,639
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 6,639
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 119,568
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 6,239
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 6,239
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 131,256
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 131,256
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 131,256
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 -17,927
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,175
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) -22,102
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 524
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 524
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 842,108
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 261,570
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 254,267
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 566,139
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 131,942
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 434,197
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 40,039
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 40,039
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 366,867
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,467
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 826
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 24,175
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 823
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 14,399
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 14,399
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 755,675
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 755,730
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 171,741
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 112,451
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 471,484
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 54
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 415,163
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 143,081
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 47,983
D. Usług (účtová grupa 51) 114,329
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 32,397
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 22,310
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 7,820
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,267
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,306
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 71,311
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 71,311
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,756
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 340,567
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 450,283
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 13,925
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 12,458
2. Pozostałe koszty (562A) 12,458
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,467
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -13,924
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 326,643
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 72,376
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 72,376
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 254,267
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35724196 TIN: 2020218596 Numer VAT: SK2020218596
 • Zarejestrowana siedziba: Libellus, Dobšinského 16, 81105, Bratislava
 • Data utworzenia: 31 lipiec 1997
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Pavel Iaroslav Ioan 6 639 € (100%) Bratislava - Nové Mesto 831 02
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   01.06.2011Nové sidlo:
   Dobšinského 16 Bratislava 811 05
   31.05.2011Zrušené sidlo:
   Saratovská 26 Bratislava 841 02
   28.08.2009Zrušeny spoločníci:
   Beáta Tothová 548 Dvorníky 920 56
   05.10.2004Nové obchodné meno:
   Libellus s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľného tovaru - leasing
   04.10.2004Zrušené obchodné meno:
   Conquest s.r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Beáta Tothová 548 Dvorníky 920 56 Skončenie funkcie: 10.12.2002
   04.06.1999Noví spoločníci:
   Pavel Iaroslav Ioan Ovručská 1668/10 Bratislava - Nové Mesto 831 02
   03.06.1999Zrušeny spoločníci:
   Pavel Iaroslav Ioan Saratovská 26 Bratislava 841 02
   31.07.1997Nové obchodné meno:
   Conquest s.r.o.
   Nové sidlo:
   Saratovská 26 Bratislava 841 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie údajov
   poskytovanie softwaru-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   oprava motorových vozidiel
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom, živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a zákaziek
   poradenské a konzultačné služby v oblasti výpočtovej techniky a strojárskeho priemyslu
   nákladná a cestná doprava
   Noví spoločníci:
   Pavel Iaroslav Ioan Saratovská 26 Bratislava 841 02
   Beáta Tothová 548 Dvorníky 920 56
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Pavel Iaroslav Ioan Ovručská 1668/10 Bratislava - Nové Mesto 831 02
   Beáta Tothová 548 Dvorníky 920 56 Skončenie funkcie: 10.12.2002