Utwórz fakturę

VEDAJ - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy VEDAJ
PIN 35724358
TIN 2020241795
Data utworzenia 11 sierpień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba VEDAJ
Klenová 9
83101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 4 496 €
Zysk -6 621 €
Kapitał 14 912 €
Kapitał własny -12 390 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 0
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 0
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 05 r. 08) 0
A.II.1. Gruntów i budynków (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 3,576
4. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 14
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 382
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,758
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 3,576
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -19,011
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,640
2. Należności зарегестрированным kapitału (/-/353) 0
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 6,000
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 0
A.IV. Przeszacowanie różnice (+/- 415, 416) 0
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -25,030
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -6,621
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 22,587
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 842
B.II. Długookresowa położenia (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 0
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 21,595
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 229
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 0
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 25
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 21,341
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 150
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 4,496
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 298
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 0
III. Zmiana zapasów własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 0
IV. Aktywacji (účtová grupa 62) 0
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 2,083
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,115
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 11,036
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 1,302
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,497
C. Usług (účtová grupa 51) 2,250
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 0
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 25
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 2,830
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 2,019
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 0
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 113
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -6,540
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -5,751
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 1
VII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 0
VIII. Zyski z długoterminowych aktywów finansowych (665) 0
IX. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych (666) 0
X. Interesu dochód (662) 1
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) 0
XII. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 0
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 82
J. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 0
K. Wartość krótkoterminowych aktywów finansowych (566) 0
L. Straty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych (+/-) (565) 0
M. Koszty oprocentowania (562) 0
N. Walutowe straty (563) 0
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 82
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -81
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -6,621
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 0
Q. Przeniesienie akcji do zysków lub strat, akcjonariuszem (+/-) (596) 0
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -6,621
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35724358 TIN: 2020241795
 • Zarejestrowana siedziba: VEDAJ, Klenová 9, 83101, Bratislava
 • Data utworzenia: 11 sierpień 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Marek Dovčík Partizánska 201 Nižná Slaná 049 23 16.06.2011
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Marek Dovčík 6 640 € (100%) Partizánska 201 Nižná Slaná 049 23
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   18.04.2015Nové sidlo:
   Klenová 9 Bratislava 831 01
   17.04.2015Zrušené sidlo:
   Pod záhradami 64 Bratislava 841 02
   25.10.2012Nové predmety činnosti:
   prieskum trhu a verejnej mienky
   reklamné a marketingové služby
   vydavateľská činnosť
   28.06.2011Noví spoločníci:
   Ing. Marek Dovčík Partizánska 201 Nižná Slaná 049 23
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marek Dovčík Partizánska 201 Nižná Slaná 049 23 Vznik funkcie: 16.06.2011
   27.06.2011Zrušeny spoločníci:
   Juraj Vedej Poničana 7 Bratislava 841 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Vedej Poničana 7 Bratislava 841 08 Vznik funkcie: 28.09.2010
   10.03.2011Nové predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
   13.10.2010Nové obchodné meno:
   VEDAJ s. r. o.
   Nové sidlo:
   Pod záhradami 64 Bratislava 841 02
   Noví spoločníci:
   Juraj Vedej Poničana 7 Bratislava 841 08
   Nový štatutárny orgán:
   Juraj Vedej Poničana 7 Bratislava 841 08 Vznik funkcie: 28.09.2010
   12.10.2010Zrušené obchodné meno:
   STALUG spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Studenohorská 91 Bratislava 841 03
   Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Pavol Černý Jungmanova 14 Bratislava 851 05
   Ing. Anton Ugor Krajinská cesta 16 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Pavol Černý Jungmanova 14 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 01.04.2005
   Ing. Anton Ugor Krajinská cesta 16 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 11.08.1997
   17.06.2006Nové sidlo:
   Studenohorská 91 Bratislava 841 03
   16.06.2006Zrušené sidlo:
   Krajinská cesta 16 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Ján Hoľko , CSc. Trnavská 50/A Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 11.08.1997
   13.05.2005Noví spoločníci:
   Mgr. Pavol Černý Jungmanova 14 Bratislava 851 05
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Pavol Černý Jungmanova 14 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 01.04.2005
   Dr. Ján Hoľko , CSc. Trnavská 50/A Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 11.08.1997
   Ing. Anton Ugor Krajinská cesta 16 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 11.08.1997
   12.05.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stanislav Stacho Hlaváčikova 10 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Ján Hoľko , CSc. Holíčska 26 Bratislava 851 05
   Ing. Stanislav Stacho Hlaváčikova 10 Bratislava 841 05
   Ing. Anton Ugor Krajinská cesta 16 Bratislava 821 07
   21.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Stacho Hlaváčikova 10 Bratislava 841 05
   Ing. Anton Ugor Krajinská cesta 16 Bratislava 821 07
   20.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stanislav Stacho Hlaváčikova 10 Bratislava 841 05
   Ing. Anton Ugor Krajinská cesta 16 Bratislava 821 07
   11.08.1997Nové obchodné meno:
   STALUG spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Krajinská cesta 16 Bratislava 821 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   vzdelávacia a lektorská činnosť, organizovanie kurzov a seminárov
   automatizované spracovanie údajov a informácií
   poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovenie programov na zákazku
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečné- mu spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Stacho Hlaváčikova 10 Bratislava 841 05
   Ing. Anton Ugor Krajinská cesta 16 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dr. Ján Hoľko , CSc. Holíčska 26 Bratislava 851 05
   Ing. Stanislav Stacho Hlaváčikova 10 Bratislava 841 05
   Ing. Anton Ugor Krajinská cesta 16 Bratislava 821 07