Utwórz fakturę

BELATEP - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy BELATEP
PIN 35724404
TIN 2020203592
Numer VAT SK2020203592
Data utworzenia 11 sierpień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba BELATEP
Záruby 1
83101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 27 462 €
Zysk -157 €
Kapitał 47 496 €
Kapitał własny -12 315 €
Dane kontaktowe
E-mail balatep@nextra.sk
witryna internetowa http://www.balatep.eu;http://www.belatep.sk;http://www.sothys.sk
Telefon(y) +421244649961, +421244649964, +421244872980, +421244888908, +421249277984
Telefon(y) kom. +421903445201, +421905920610
Nr(y) faksu 0244888908
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 33,206
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 24,764
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 24,764
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 24,764
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 8,442
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,157
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,157
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,157
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 7,285
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 912
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 6,373
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 33,206
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -12,472
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 7,955
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 7,955
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -26,909
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 25,629
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -52,538
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -157
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 45,678
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,848
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,848
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 43,830
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,375
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,375
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 51,722
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 717
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 395
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) -10,379
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 27,463
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 27,462
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 16,703
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,759
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 24,863
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 4,311
D. Usług (účtová grupa 51) 8,882
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 9,858
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 7,313
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 2,508
4. Koszty społeczne (527, 528) 37
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 176
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,592
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,592
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 44
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 2,599
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 3,510
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,796
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,796
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,796
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 803
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -157
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015