Utwórz fakturę

TECHNOKLIMA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy TECHNOKLIMA
PIN 35724528
TIN 2020218761
Numer VAT SK2020218761
Data utworzenia 13 sierpień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TECHNOKLIMA
Líščie údolie 88
84104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 506 193 €
Zysk 48 484 €
Kapitał 1 055 364 €
Kapitał własny 893 399 €
Dane kontaktowe
E-mail office@technoklima.com
witryna internetowa http://www.technoklima.com
Telefon(y) +421265442661, +421265442662, +421265442663, +421265442672, +421265442671, +421265442673
Nr(y) faksu 0265442671, 0265442672
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 910,138
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 680,005
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 680,005
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 163,113
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 496,015
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 20,877
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 143,797
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 85,916
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 85,138
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 85,138
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 778
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 71
2. Krótkoterminowe aktywa finansowe bez krótkoterminowych aktywów finansowych w stowarzyszone (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 71
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 57,810
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 32,251
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 25,559
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 86,336
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 8,882
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów długoterminowe (385A) 77,454
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 910,138
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 240,766
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 35,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 35,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,500
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 3,500
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 153,778
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 153,778
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 48,488
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 666,113
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 6,206
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 5,235
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 971
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 35,421
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 608,360
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,909
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,909
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 590,885
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 6,469
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 4,780
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,317
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 5,862
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 5,862
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 10,264
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 3,259
C.1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów długoterminowe (383A) 3,259
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 506,193
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 68
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 470,861
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 2,000
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 33,264
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 516,008
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 68
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 40,826
D. Usług (účtová grupa 51) 204,566
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 157,234
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 114,357
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 39,285
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,592
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,552
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 102,346
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 102,346
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 1,539
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,877
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -9,815
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 225,469
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 70,002
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 70,000
3. Inne dochody z papierów wartościowych i udziałów (665A) 70,000
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 8,823
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,572
2. Pozostałe koszty (562A) 1,572
O. Walutowe straty (563) 1
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 7,250
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 61,179
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 51,364
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 48,484
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35724528 TIN: 2020218761 Numer VAT: SK2020218761
 • Zarejestrowana siedziba: TECHNOKLIMA, Líščie údolie 88, 84104, Bratislava
 • Data utworzenia: 13 sierpień 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Pavol Holkovič Valova 26 Piešťany 921 45 13.08.1997
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Pavol Holkovič 35 000 € (100%) Valova 26 Piešťany 921 45
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   29.04.2011Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   prenájom hnuteľných vecí
   19.08.2008Nové obchodné meno:
   TECHNOKLIMA, s. r. o.
   18.08.2008Zrušené obchodné meno:
   TECHNOKLIMA, spol. s r.o.
   25.10.2007Nové sidlo:
   Líščie údolie 88 Bratislava 841 04
   24.10.2007Zrušené sidlo:
   Staré Grunty 184 Bratislava 841 04
   08.04.2002Nové predmety činnosti:
   obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská činnosť v oblasti výstavníctva
   sťahovanie bez dopravy
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   organizovanie školení, kurzov, seminárov a výstav
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   faktoring a forfaiting
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Holkovič Valova 26 Piešťany 921 45 Vznik funkcie: 13.08.1997
   07.04.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Holkovič Valova 26 Piešťany 921 45
   24.07.2001Nové sidlo:
   Staré Grunty 184 Bratislava 841 04
   23.07.2001Zrušené sidlo:
   Ľuda Zúbka 21 Bratislava 841 01
   14.05.2001Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Holkovič Valova 26 Piešťany 921 45
   13.05.2001Zrušeny spoločníci:
   GEOCLIMA S.R.L., Piaza Cavour 22, CAP 34074 Monfalcone /GO/ Taliansko
   Ing. Pavol Holkovič Valova 26 Piešťany 921 45
   22.10.1999Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Holkovič Valova 26 Piešťany 921 45
   21.10.1999Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Oxana Ferjenčíková Račianska 37 Bratislava 831 02
   Ing. Pavol Holkovič Valova 26 Piešťany 921 45
   13.08.1997Nové obchodné meno:
   TECHNOKLIMA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Ľuda Zúbka 21 Bratislava 841 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho pradaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   kúpa a predaj kúrenárskych, chladiarenských a klimatizačných zariadení
   sprostredkovanie obchodu
   Noví spoločníci:
   GEOCLIMA S.R.L., Piaza Cavour 22, CAP 34074 Monfalcone /GO/ Taliansko
   Mgr. Oxana Ferjenčíková Račianska 37 Bratislava 831 02
   Ing. Pavol Holkovič Valova 26 Piešťany 921 45
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Pavol Holkovič Valova 26 Piešťany 921 45