Utwórz fakturę

Slovart rekord - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 09.11.2016
Basic information
Nazwa firmy Slovart rekord
PIN 35724536
TIN 2020268030
Numer VAT SK2020268030
Data utworzenia 13 sierpień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Slovart rekord
Alstrova 219
83106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 53 448 €
Zysk -8 138 €
Kapitał 11 990 €
Kapitał własny -57 396 €
Dane kontaktowe
E-mail redakcia@veteransk.sk
Telefon(y) 0220713504
Date of updating data: 09.11.2016
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 31,539
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 14,768
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 43
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 13,829
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 31,539
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -79,542
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,638
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,638
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -78,042
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -8,138
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 111,081
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 111,081
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 5,056
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,809
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 102,216
Date of updating data: 09.11.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 53,448
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 45,146
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 8,302
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 60,306
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 34,092
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,856
C. Usług (účtová grupa 51) 22,326
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 32
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -6,858
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -6,826
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 44
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) 44
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 364
N. Walutowe straty (563) 40
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 324
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -320
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -7,178
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -8,138
Date of updating data: 09.11.2016
Date of updating data: 09.11.2016