Utwórz fakturę

NETLAB International - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy NETLAB International
PIN 35724668
TIN 2020250683
Numer VAT SK2020250683
Data utworzenia 15 sierpień 1997
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba NETLAB International
Prokopova 42
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 613 840 €
Zysk 20 632 €
Kapitał 105 047 €
Kapitał własny 75 284 €
Dane kontaktowe
E-mail inbox@inetlab.sk
witryna internetowa http://www.nettest.sk;http://www.inetlab.sk
Telefon(y) +421268206066, +421268206061, +421262250630, +421268206060
Nr(y) faksu 0268206066
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 165,309
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 7,460
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 7,460
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 7,460
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 154,096
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 44,452
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 44,452
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 4,158
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 4,158
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,158
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 48,388
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 40,319
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 40,319
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 7,890
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 179
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 57,098
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,593
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 54,505
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,753
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 3,753
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 165,309
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 95,120
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,200
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,200
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 8,235
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 8,235
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 33,053
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 33,053
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 20,632
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 70,189
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 368
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 368
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 4,264
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 4,264
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 57,509
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 27,245
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 27,245
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 13,433
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 7,849
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,324
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,658
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 8,048
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 7,856
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 192
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 613,864
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 613,840
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 828
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 611,968
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,044
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 588,685
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 241,545
D. Usług (účtová grupa 51) 115,619
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 218,568
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 158,550
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 55,657
4. Koszty społeczne (527, 528) 4,361
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,037
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 7,562
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 7,562
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,354
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 25,155
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 255,632
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 25
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 25
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 25
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,554
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 480
2. Pozostałe koszty (562A) 480
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,074
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,529
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 23,626
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,994
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,994
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 20,632
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35724668 TIN: 2020250683 Numer VAT: SK2020250683
 • Zarejestrowana siedziba: NETLAB International, Prokopova 42, 85101, Bratislava
 • Data utworzenia: 15 sierpień 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Igor Marček člen Sekurisova 1926/15 Bratislava 841 01 04.06.2009
  Ing. Pavol Mikulaj predseda Lazaretská 11 Bratislava 811 08 04.06.2009
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   17.11.2011Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   12.06.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Igor Marček - člen predstavenstva Sekurisova 1926/15 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 04.06.2009
   Ing. Pavol Mikulaj - predseda predstavenstva Lazaretská 11 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 04.06.2009
   11.06.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Boris Kekeši - predseda predstavenstva Gorazdova 21 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 05.12.2008
   Ing. Dušan Krčmárik - člen predstavenstva Podhorská 5 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 05.12.2008
   Ing. Igor Marček - člen predstavenstva Kpt. Jána Rašu 39 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 05.12.2008
   17.01.2009Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie technickej služby v rozsahu - predaj, montáž, údržba, revízia alebo oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo ich okolí
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Boris Kekeši - predseda predstavenstva Gorazdova 21 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 05.12.2008
   Ing. Dušan Krčmárik - člen predstavenstva Podhorská 5 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 05.12.2008
   Ing. Igor Marček - člen predstavenstva Kpt. Jána Rašu 39 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 05.12.2008
   16.01.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Kapitulík - predseda predstavenstva Žilina - Brodno 189 Žilina 14 010 14 Vznik funkcie: 24.11.2006
   Ing. Igor Marček - člen kpt. Jána Rašu 39 Bratislava Vznik funkcie: 15.08.1997
   Ing. Pavol Mikulaj - člen Lazaretská 2398/11 Bratislava
   10.02.2007Nový štatutárny orgán:
   Juraj Kapitulík - predseda predstavenstva Žilina - Brodno 189 Žilina 14 010 14 Vznik funkcie: 24.11.2006
   09.02.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Ján Sládek - predseda predstavenstva Javorová 1/3070 Žilina 010 07 Vznik funkcie: 01.10.2003
   29.12.2005Nové sidlo:
   Prokopova 42 Bratislava 851 01
   28.12.2005Zrušené sidlo:
   Klincová 10 Bratislava 821 08
   16.11.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Igor Marček - člen kpt. Jána Rašu 39 Bratislava Vznik funkcie: 15.08.1997
   RNDr. Ján Sládek - predseda predstavenstva Javorová 1/3070 Žilina 010 07 Vznik funkcie: 01.10.2003
   15.11.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Kačaljak - predseda predstavenstva Mierová 316/18 Bratislava Skončenie funkcie: 01.10.2003
   Ing. Igor Marček - člen Saratovská 8 Bratislava
   20.11.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Kačaljak - predseda predstavenstva Mierová 316/18 Bratislava Skončenie funkcie: 01.10.2003
   Ing. Igor Marček - člen Saratovská 8 Bratislava
   Ing. Pavol Mikulaj - člen Lazaretská 2398/11 Bratislava
   19.11.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Majerský - predseda predstavenstva Baničova 3390/19 Žilina
   Ing. Igor Marček - člen Saratovská 8 Bratislava
   Ing. Petr Weber - člen Hečkova 22 Žilina
   21.04.1999Nové sidlo:
   Klincová 10 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ján Majerský - predseda predstavenstva Baničova 3390/19 Žilina
   Ing. Igor Marček - člen Saratovská 8 Bratislava
   Ing. Petr Weber - člen Hečkova 22 Žilina
   20.04.1999Zrušené sidlo:
   Dr. VI.Clementisa 10 Bratislava 820 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Igor Marček - člen Šandorova 15 Bratislava
   Rostislav Melichárek - predseda predstavenstva Pri kríži 12 Bratislava
   Ing. Pavol Mikulaj - člen Lazaretská 11 Bratislava
   15.08.1997Nové obchodné meno:
   NETLAB International, a.s.
   Nové sidlo:
   Dr. VI.Clementisa 10 Bratislava 820 09
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu, služieb, reklamy
   reklamná, propagačná a výstavmícka činnosť
   prieskum trhu
   servisná, školiaca, poradenská a konzultačná činnosť v oblasti informačných technológii
   prenájom strojov, prístrojov, zariadení a výpočtovej techniky
   navrhovanie, montáž, výpočtovej a informačnej techniky, kancelárskej a meracej techniky, automatizácie technologických systémov, spotrebnej elektroniky
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Igor Marček - člen Šandorova 15 Bratislava
   Rostislav Melichárek - predseda predstavenstva Pri kríži 12 Bratislava
   Ing. Pavol Mikulaj - člen Lazaretská 11 Bratislava