Utwórz fakturę

Konsepti - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Konsepti
PIN 35724757
TIN 2020250793
Numer VAT SK2020250793
Data utworzenia 15 sierpień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Konsepti
Kutlíkova 13
85102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 99 276 €
Zysk 71 193 €
Kapitał 63 914 €
Kapitał własny -77 781 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421902500902, +421902500932, +421903542652, +421903265407
Nr(y) faksu 0252632037
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 146,838
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 146,838
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 143,011
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 142,831
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 142,831
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 180
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 3,827
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,286
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 541
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 146,838
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 82,789
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 4,292
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 4,292
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 71,193
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 64,049
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 63,899
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 16,830
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 16,830
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 36,639
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,430
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 150
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 150
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 97,500
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 99,276
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 97,500
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,776
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 27,043
D. Usług (účtová grupa 51) 1,950
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 33
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 8,440
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 16,620
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 72,233
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 95,550
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 80
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 80
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -80
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 72,153
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 71,193
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35724757 TIN: 2020250793 Numer VAT: SK2020250793
 • Zarejestrowana siedziba: Konsepti, Kutlíkova 13, 85102, Bratislava
 • Data utworzenia: 15 sierpień 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Boris Hrbáň Bystrická 60 Marianka 900 33 19.08.2004
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Boris Hrbáň 6 640 € (100%) Bystrická 60 Marianka 900 33
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   09.09.2014Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Zelenák V záhradách 31 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Zelenák V záhradách 31 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 17.10.2000
   01.01.2009Nové sidlo:
   Kutlíkova 13 Bratislava 851 02
   31.12.2008Zrušené sidlo:
   Trebišovská 2 Bratislava 821 02
   16.02.2006Noví spoločníci:
   Ing. Boris Hrbáň Bystrická 60 Marianka 900 33
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Boris Hrbáň Bystrická 60 Marianka 900 33 Vznik funkcie: 19.08.2004
   15.02.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Boris Hrbáň Trebišovská 2 Bratislava 821 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Boris Hrbáň Trebišovská 2 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 19.08.2004
   26.08.2004Noví spoločníci:
   Ing. Boris Hrbáň Trebišovská 2 Bratislava 821 02
   Ing. Vladimír Zelenák V záhradách 31 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Boris Hrbáň Trebišovská 2 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 19.08.2004
   Ing. Vladimír Zelenák V záhradách 31 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 17.10.2000
   25.08.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Boris Hrbáň Trebišovská 2 Bratislava 821 02
   Peter Schuster Hálová 13 Bratislava 851 01
   Ing. Vladimír Zelenák V záhradách 31 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Zelenák V záhradách 31 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 17.10.2000
   10.03.2004Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Zelenák V záhradách 31 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 17.10.2000
   09.03.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Zelenák V záhradách 31 Bratislava 811 02
   19.12.2000Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   prenájom priemyselného tovaru
   prieskum trhu
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   zariaďovanie interiéru - nábytkom
   obstarávateľské služby v stavebnictve
   činnosť stavebného dozoru - pozemné stavby
   Noví spoločníci:
   Ing. Boris Hrbáň Trebišovská 2 Bratislava 821 02
   Peter Schuster Hálová 13 Bratislava 851 01
   Ing. Vladimír Zelenák V záhradách 31 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Zelenák V záhradách 31 Bratislava 811 02
   18.12.2000Zrušeny spoločníci:
   Konsepti, spol. s r.o. IČO: 63 668 203 E. Krásnohorská 11/4 Praha 1 Česká republika
   Ing. Boris Hrbáň Trebišovská 2 Bratislava 821 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Boris Hrbáň Trebišovská 2 Bratislava 821 02
   31.03.2000Noví spoločníci:
   Konsepti, spol. s r.o. IČO: 63 668 203 E. Krásnohorská 11/4 Praha 1 Česká republika
   Ing. Boris Hrbáň Trebišovská 2 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Boris Hrbáň Trebišovská 2 Bratislava 821 02
   30.03.2000Zrušeny spoločníci:
   Konsepti, spol. s r.o. IČO: 63 668 203 Elišky Krásnohorské 11/4 Praha 10 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Glemba Mlynská 279 Veľké Úľany 925 22
   07.10.1998Noví spoločníci:
   Konsepti, spol. s r.o. IČO: 63 668 203 Elišky Krásnohorské 11/4 Praha 10 Česká republika
   06.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Konsepti, spol. s r.o. IČO: 63 668 203 Elišky Krásnohorské 11/4 Praha 10 Česká republika
   15.08.1997Nové obchodné meno:
   Konsepti, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Trebišovská 2 Bratislava 821 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod, maloobchod/
   konzultačná činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Konsepti, spol. s r.o. IČO: 63 668 203 Elišky Krásnohorské 11/4 Praha 10 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ivan Glemba Mlynská 279 Veľké Úľany 925 22