Utwórz fakturę

PIZZERIA DUNA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PIZZERIA DUNA
PIN 35724773
TIN 2021293835
Numer VAT SK2021293835
Data utworzenia 15 sierpień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PIZZERIA DUNA
Valachovej 5
84105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 70 924 €
Zysk -33 463 €
Kapitał 70 844 €
Kapitał własny -103 505 €
Dane kontaktowe
E-mail akountsro@gmail.com
Telefon(y) 0264288995, 0250244276
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 51,533
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 51,533
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 10,341
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 143
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,403
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 61,874
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -144,136
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 59,749
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 59,749
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 340
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -170,762
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -33,463
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 206,010
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 699
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 193,039
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,563
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 1,575
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,765
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 187,136
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 250
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,022
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 10,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 70,924
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 54,449
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 15,558
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 862
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 55
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 101,146
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 52,733
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,365
C. Usług (účtová grupa 51) 10,412
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 17,434
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,683
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 9,257
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 262
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -30,222
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -1,503
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 2,281
M. Koszty oprocentowania (562) 275
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,006
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -2,281
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -32,503
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -33,463
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35724773 TIN: 2021293835 Numer VAT: SK2021293835
 • Zarejestrowana siedziba: PIZZERIA DUNA, Valachovej 5, 84105, Bratislava
 • Data utworzenia: 15 sierpień 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ivan Pokorný Bazovského 7 Bratislava 01.02.1999
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ivan Pokorný 29 875 € (50%) Bazovského 7 Bratislava
  Ivan Jakšík 29 876 € (50%) Bezekova 6 Bratislava 841 02
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   23.01.2010Noví spoločníci:
   Ivan Jakšík Bezekova 6 Bratislava 841 02
   22.01.2010Zrušeny spoločníci:
   Ľudovít Šándor Bazovského 19 Bratislava 841 01
   Ivan Jakšík Matejkova 2 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľudovít Šándor Bazovského 19 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 29.09.2005
   23.12.2005Noví spoločníci:
   Ivan Pokorný Kpt. Jána Rašu 39 Bratislava 841 01
   Ľudovít Šándor Bazovského 19 Bratislava 841 01
   Ivan Jakšík Matejkova 2 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ľudovít Šándor Bazovského 19 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 29.09.2005
   22.12.2005Zrušeny spoločníci:
   Ivan Pokorný Bazovského 7 Bratislava
   Štefan Popovič J.Jonáša 19 Bratislava
   Ľudovít Šándor Sokolíkova 5 Bratislava
   01.02.1999Noví spoločníci:
   Ivan Pokorný Bazovského 7 Bratislava
   Ľudovít Šándor Sokolíkova 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ivan Pokorný Bazovského 7 Bratislava
   31.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ivan Pokorný Drobného 4 Bratislava
   Ľudovít Šándor Sokolíkova 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Pokorný Drobného 4 Bratislava
   15.08.1997Nové obchodné meno:
   PIZZERIA DUNA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Valachovej 5 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť / bez ubytovacích zariadení /
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ivan Pokorný Drobného 4 Bratislava
   Štefan Popovič J.Jonáša 19 Bratislava
   Ľudovít Šándor Sokolíkova 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ivan Pokorný Drobného 4 Bratislava