Utwórz fakturę

M.A.K. KREDIT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy M.A.K. KREDIT
PIN 35724781
TIN 2021394353
Data utworzenia 13 sierpień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba M.A.K. KREDIT
Liptovská 2A
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 23 630 €
Zysk 8 355 €
Kapitał 19 958 €
Kapitał własny 6 893 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421253413882
Telefon(y) kom. +421903212063, +421903258814
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 26,447
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 16,754
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 16,029
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 16,029
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 16,029
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 725
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 42
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 683
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 9,693
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 503
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów długoterminowe (385A) 9,190
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 26,447
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 15,248
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 797
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 797
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -543
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 15,148
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -15,691
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 8,355
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 11,199
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 10,840
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 7,603
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,603
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 332
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 365
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,540
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 359
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 359
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 23,630
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 23,630
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 23,630
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 12,729
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 532
D. Usług (účtová grupa 51) 3,910
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 7,917
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 5,621
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,763
4. Koszty społeczne (527, 528) 533
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 370
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 10,901
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 19,188
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 84
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 84
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -84
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 10,817
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,462
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,462
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 8,355
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35724781 TIN: 2021394353
 • Zarejestrowana siedziba: M.A.K. KREDIT, Liptovská 2A, 82109, Bratislava
 • Data utworzenia: 13 sierpień 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Anna Miklošovičová Nobelova 26 Bratislava 831 02 13.08.1997
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Anna Miklošovičová 3 320 € (50%) Nobelova 26 Bratislava 831 02
  Dušan Kozic 1 660 € (25%) Senec 903 01
  JUDr. Rudolf Adamčík 1 660 € (25%) 1. Mája 202/12 Limbach 900 91
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   08.01.2010Nové sidlo:
   Liptovská 2A Bratislava 821 09
   07.01.2010Zrušené sidlo:
   Ružová dolina 6 Bratislava 821 08
   18.03.1999Noví spoločníci:
   Anna Miklošovičová Nobelova 26 Bratislava 831 02
   Dušan Kozic J. Smreka 19 Senec 903 01
   JUDr. Rudolf Adamčík 1. Mája 202/12 Limbach 900 91
   17.03.1999Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Rudolf Adamčík 1. Mája 202/12 Limbach 900 91
   Dušan Kozic J. Smreka 19 Senec 903 01
   Anna Miklošovičová Nobelova 26 Bratislava 831 02
   13.08.1997Nové obchodné meno:
   M.A.K. KREDIT s.r.o.
   Nové sidlo:
   Ružová dolina 6 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   účtovnícke práce na zákazku pre vedenie účtovníctva právnických a fizických osôb
   činnosť účtovného poradcu
   nákup a predaj tovarov a služieb, ako aj ich sprostredkovanie v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   JUDr. Rudolf Adamčík 1. Mája 202/12 Limbach 900 91
   Dušan Kozic J. Smreka 19 Senec 903 01
   Anna Miklošovičová Nobelova 26 Bratislava 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Anna Miklošovičová Nobelova 26 Bratislava 831 02