Utwórz fakturę

FERTICENT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 12.12.2016
Basic information
Nazwa firmy FERTICENT
PIN 35724854
TIN 2021280822
Numer VAT SK2021280822
Data utworzenia 13 sierpień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba FERTICENT
Sv. Vincenta 4
82103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 693 898 €
Zysk 141 931 €
Kapitał 168 977 €
Kapitał własny 116 695 €
Dane kontaktowe
E-mail reception@ferticent.com
Telefon(y) 0248211610, 0248211699, 0911246863, 0248211620
Telefon(y) kom. +421902153121
Nr(y) faksu 0248211699
Date of updating data: 12.12.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 5,281
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 4,585
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 2,952
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 182,151
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 74,945
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 107,206
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 187,432
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 149,234
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 141,931
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 38,198
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 995
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 23,350
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 9,228
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 11,066
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,056
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 13,853
Date of updating data: 12.12.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 693,898
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 691,930
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,968
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 502,791
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 119,555
C. Usług (účtová grupa 51) 191,887
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 180,956
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 5,798
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 2,770
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,825
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 191,107
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 380,488
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 6
X. Interesu dochód (662) 6
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 42
N. Walutowe straty (563) 3
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 39
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -36
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 191,071
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 49,140
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 141,931
Date of updating data: 12.12.2016
Date of updating data: 12.12.2016