Utwórz fakturę

Z.D.E.N.Co - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Z.D.E.N.Co
PIN 35724935
TIN 2020210137
Data utworzenia 19 sierpień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Z.D.E.N.Co
Pečnianska 33
85101
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 0
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -7,767
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 332
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -14,738
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 2,091
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -16,829
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 0
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,767
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 7,767
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,855
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,855
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 2,041
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,871
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4250570.tif
Date of updating data: 25.06.2015