Utwórz fakturę

AGENTÚRA HARUM - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy AGENTÚRA HARUM
PIN 35724943
TIN 2021356678
Numer VAT SK2021356678
Data utworzenia 18 sierpień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba AGENTÚRA HARUM
Irkutská 14/D
85110
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 13 886 €
Zysk -6 767 €
Kapitał 48 137 €
Kapitał własny 2 579 €
Dane kontaktowe
E-mail harumova@gmail.com
Telefon(y) 052535605253560, 05255253560
Telefon(y) kom. 0905517779
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 29,487
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,295
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 2,295
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 2,295
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 27,136
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,026
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,026
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,026
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 25,110
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 14,124
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 10,986
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 56
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 56
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 29,487
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,812
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 10,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 212
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 212
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -4,272
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,011
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -5,283
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -6,767
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 23,675
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,165
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 173
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 173
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 992
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 22,510
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 11,831
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 13,886
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 11,831
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,860
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 195
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 19,227
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 583
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 7,128
D. Usług (účtová grupa 51) 6,916
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 2,251
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 2,251
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 1,630
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 719
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -5,341
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -2,796
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 470
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 470
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -466
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -5,807
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -6,767
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35724943 TIN: 2021356678 Numer VAT: SK2021356678
 • Zarejestrowana siedziba: AGENTÚRA HARUM, Irkutská 14/D, 85110, Bratislava
 • Data utworzenia: 18 sierpień 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Mgr.art. Peter Harum Irkutská 14/D Bratislava 851 10 18.08.1997
  doc. Ing. Anna Harumová, PhD. Irkutská 16/A Bratislava 851 10 18.08.1997
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  doc. Ing. Anna Harumová, PhD. 5 643 € (85%) Irkutská 16/A Bratislava 851 10
  Peter Harum, b.c. 996 € (15%) Bratislava 851 04
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   03.09.2013Nové sidlo:
   Irkutská 14/D Bratislava 851 10
   Noví spoločníci:
   doc. Ing. Anna Harumová , PhD. Irkutská 16/A Bratislava 851 10
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr.art. Peter Harum Irkutská 14/D Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 18.08.1997
   doc. Ing. Anna Harumová , PhD. Irkutská 16/A Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 18.08.1997
   02.09.2013Zrušené sidlo:
   Záborského 27 Bratislava 831 03
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Anna Harumová , PhD. Medveďovej 14 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Harum Medveďovej 14 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 18.08.1997
   Ing. Anna Harumová Medveďovej 14 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 18.08.1997
   16.01.2004Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie dát
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   reklamné činnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo na účely, jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   vydavateľská činnosť
   organizovanie školení a kurzov
   organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí
   prenájom výpočtovej techniky, vrátane hardwaru a softwaru
   poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   propagačná činnosť
   výroba, predaj, požičiavanie nosičov zvukovoobrazových záznamov v rozsahu voľnej živnosti
   technické služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov (zvuk, strih, dabing, titulkovanie, špeciálne efekty, kolorovanie)
   Noví spoločníci:
   Peter Harum , b.c. Medveďovej 14 Bratislava 851 04
   Ing. Anna Harumová , PhD. Medveďovej 14 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Harum Medveďovej 14 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 18.08.1997
   Ing. Anna Harumová Medveďovej 14 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 18.08.1997
   15.01.2004Zrušeny predmety činnosti:
   automatizované spracovanie dát
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   reklamné činnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   vydavateľská činnosť
   organizovanie školení a kurzov
   organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Harum Medveďovej 14 Bratislava 851 04
   Ing. Anna Harumová Medveďovej 14 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Harum Medveďovej 14 Bratislava 851 04
   Ing. Anna Harumová Medveďovej 14 Bratislava 851 04
   08.09.1998Noví spoločníci:
   Peter Harum Medveďovej 14 Bratislava 851 04
   Ing. Anna Harumová Medveďovej 14 Bratislava 851 04
   07.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Peter Harum Medveďovej 14 Bratislava 851 04
   Ing. Anna Harumová Medveďovej 14 Bratislava 851 04
   18.08.1997Nové obchodné meno:
   AGENTÚRA HARUM s.r.o.
   Nové sidlo:
   Záborského 27 Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie dát
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   reklamné činnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   vydavateľská činnosť
   organizovanie školení a kurzov
   organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí
   Noví spoločníci:
   Peter Harum Medveďovej 14 Bratislava 851 04
   Ing. Anna Harumová Medveďovej 14 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Harum Medveďovej 14 Bratislava 851 04
   Ing. Anna Harumová Medveďovej 14 Bratislava 851 04