Utwórz fakturę

TROMF - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy TROMF
PIN 35724951
TIN 2021280833
Numer VAT SK2021280833
Data utworzenia 19 sierpień 1997
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba TROMF
Lermontovova 14
81105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 35 647 €
Zysk -88 453 €
Kapitał 917 709 €
Kapitał własny -50 033 €
Dane kontaktowe
witryna internetowa http://www.tromf-sk.sk
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 879,362
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 812,771
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 746,383
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 162,703
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 242,662
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 12,049
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 328,969
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 66,388
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 66,388
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 63,916
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 64,468
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 11,490
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 11,490
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 257
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 52,721
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 -552
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 41
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) -593
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,675
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,535
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 1,140
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 879,362
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -138,486
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,193
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,193
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 6,639
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 6,639
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -89,865
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -89,865
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -88,453
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,017,360
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,011,251
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 1,009,471
6. Długoterminowe pożyczki otrzymane (475A) 3,620
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 657
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) -2,497
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 5,994
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,638
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,638
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,436
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 861
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,059
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 115
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 115
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 488
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 488
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 28,347
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 35,647
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 28,347
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 7,300
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 128,125
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 13,982
D. Usług (účtová grupa 51) 46,888
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 27,041
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 19,950
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 6,984
4. Koszty społeczne (527, 528) 107
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 6,730
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 21,501
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 21,501
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 5,639
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,344
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -92,478
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -32,523
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 12,275
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 12,110
2. Pozostałe koszty (562A) 12,110
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 165
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -12,275
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -104,753
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) -16,300
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -17,260
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -88,453
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35724951 TIN: 2021280833 Numer VAT: SK2021280833
 • Zarejestrowana siedziba: TROMF, Lermontovova 14, 81105, Bratislava
 • Data utworzenia: 19 sierpień 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Martin Plesník predseda Ivanská cesta 4332/8A Bratislava 821 04 02.12.2004
  Ing. Alica Stračárová člen Miletičova 36 Bratislava 821 08 22.04.2006
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   02.07.2009Nové predmety činnosti:
   prenájom motorových vozidiel
   31.01.2007Nové sidlo:
   Lermontovova 14 Bratislava 811 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Plesník - predseda predstavenstva Ivanská cesta 4332/8A Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 02.12.2004
   JUDr. Gerta Sámelová - Flassiková - člen predstavenstva Ostredková 13 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 02.12.2004
   30.01.2007Zrušené sidlo:
   Nitrianska 5 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Martin Plesník - predseda Ivanská cesta 4332/8A Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 02.12.2004
   JUDr. Gerta Sámelová - Flassiková - člen Ostredková 13 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 02.12.2004
   01.06.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Alica Stračárová - člen predstavenstva Miletičova 36 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 22.04.2006
   JUDr. Gerta Sámelová - Flassiková - člen Ostredková 13 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 02.12.2004
   31.05.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Fides - člen Kafendova 6 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 13.12.2002
   JUDr. Gerta Flassiková - člen Ostredková 13 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 02.12.2004
   20.01.2005Nové predmety činnosti:
   organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí, výstav, prehliadok
   usporadúvanie odborných kurzov, školení a iných vzdelávacích akcií
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť organizačných a technických poradcov v rozsahu voľnej živnosti
   prípravné práce pre stavby - zemné, výkopové, búracie bez použitia výbušnín
   obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Gerta Flassiková - člen Ostredková 13 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 02.12.2004
   Ing. Martin Plesník - predseda Ivanská cesta 4332/8A Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 02.12.2004
   19.01.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Gerta Flassiková - člen Ostredkova 13 Bratislava Vznik funkcie: 19.08.1997
   Ing. Martin Plesník - predseda Ivanská cesta 4332/8A Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 19.08.1997
   20.03.2003Nové sidlo:
   Nitrianska 5 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Fides - člen Kafendova 6 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 13.12.2002
   JUDr. Gerta Flassiková - člen Ostredkova 13 Bratislava Vznik funkcie: 19.08.1997
   Ing. Martin Plesník - predseda Ivanská cesta 4332/8A Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 19.08.1997
   19.03.2003Zrušené sidlo:
   Štúrova 13 Bratislava 814 99
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Gerta Flassiková - člen Ostredkova 13 Bratislava
   Ing. Ján Kužma - člen Pod Hájkom 8 Skalica Skončenie funkcie: 13.12.2002
   Ing. Martin Plesník - predseda Ivánska 8 Bratislava 821 04
   09.06.1998Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Plesník - predseda Ivánska 8 Bratislava 821 04
   08.06.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Valášek - predseda Kamenná 58 Nitra
   19.08.1997Nové obchodné meno:
   TROMF, a.s.
   Nové sidlo:
   Štúrova 13 Bratislava 814 99
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   inžinierska činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Gerta Flassiková - člen Ostredkova 13 Bratislava
   Ing. Ján Kužma - člen Pod Hájkom 8 Skalica Skončenie funkcie: 13.12.2002
   Ing. František Valášek - predseda Kamenná 58 Nitra