Utwórz fakturę

KrytStav - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy KrytStav
PIN 35725028
TIN 2020206804
Numer VAT SK2020206804
Data utworzenia 19 sierpień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba KrytStav
Dielenská 14
90101
Malacky
Financial information
Sprzedaż i dochody 4 691 605 €
Zysk 94 €
Kapitał 1 967 494 €
Kapitał własny 328 837 €
Dane kontaktowe
E-mail malacky@krytstav.sk
witryna internetowa http://www.krytstav.sk
Telefon(y) +421347724536
Nr(y) faksu 0347743091, 0347743092
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,799,266
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 121,053
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 121,053
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 9,405
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 109,705
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 1,943
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,667,256
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 806,282
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 2,974
4. Zwierzęta (124) - /195/ 150
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 803,158
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 93,944
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 93,944
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 93,944
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 654,298
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 618,624
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 618,624
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 748
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 34,926
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 112,732
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 112,732
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 10,957
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 10,957
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,799,266
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 328,930
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,194
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,194
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,319
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 3,319
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 292,323
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 292,323
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 94
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,470,052
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 22,196
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 4,277
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 15,439
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 2,480
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 883,227
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 714,539
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 714,539
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 64,910
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 17,625
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 22,849
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 47,139
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 16,165
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 19,435
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 19,435
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 545,194
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 284
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 284
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 4,673,849
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 4,691,605
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 4,612,701
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 61,148
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 2
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 17,754
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,659,924
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 3,675,179
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 71,048
D. Usług (účtová grupa 51) 381,322
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 395,942
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 280,701
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 98,691
4. Koszty społeczne (527, 528) 16,550
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 9,379
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 71,304
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 71,304
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 15,084
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 40,666
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 31,681
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 546,302
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,660
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1,316
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1,316
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 344
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 32,098
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 22,538
2. Pozostałe koszty (562A) 22,538
O. Walutowe straty (563) 394
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 9,166
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -30,438
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,243
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,149
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 4,028
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -2,879
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 94
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35725028 TIN: 2020206804 Numer VAT: SK2020206804
 • Zarejestrowana siedziba: KrytStav, Dielenská 14, 90101, Malacky
 • Data utworzenia: 19 sierpień 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ján Šíp Záhorácka 1936/71 Malacky 901 01 19.08.1997
  Monika Šípová Záhorácka 71/1936 Malacky 901 01 19.06.2006
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Ján Šíp 16 597 € (50%) Záhorácka 1936/71 Malacky 901 01
  Monika Šípová 16 597 € (50%) Záhorácka 71/1936 Malacky 901 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   07.07.2006Nové predmety činnosti:
   vnútroštátna cestná nákladná doprava
   Noví spoločníci:
   Monika Šípová Záhorácka 71/1936 Malacky 901 01
   Nový štatutárny orgán:
   Monika Šípová Záhorácka 71/1936 Malacky 901 01 Vznik funkcie: 19.06.2006
   05.03.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Šíp Záhorácka 1936/71 Malacky 901 01 Vznik funkcie: 19.08.1997
   04.03.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Šíp Kollárova 372/9 Malacky 901 01
   16.07.2001Nové sidlo:
   Dielenská 14 Malacky 901 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Šíp Záhorácka 1936/71 Malacky 901 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   15.07.2001Zrušené sidlo:
   Kollárova 372/9 Malacky 901 01
   Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Mládek Záhorácka 44 Malacky 901 01
   Ing. Ján Šíp Kollárova 372/9 Malacky 901 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Vladimír Mládek Záhorácka 44 Malacky 901 01
   19.08.1997Nové obchodné meno:
   KrytStav, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kollárova 372/9 Malacky 901 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   technické poradenstvo pre zastrešovacie práce
   výroba a montáž strešných konštrukcií a zastrešovacie práce
   výroba a montáž kovových konštrukcií a ich častí
   Noví spoločníci:
   Vladimír Mládek Záhorácka 44 Malacky 901 01
   Ing. Ján Šíp Kollárova 372/9 Malacky 901 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Vladimír Mládek Záhorácka 44 Malacky 901 01
   Ing. Ján Šíp Kollárova 372/9 Malacky 901 01