Utwórz fakturę

S. G. S. - EXPO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy S. G. S. - EXPO
PIN 35725141
TIN 2020210049
Numer VAT SK2020210049
Data utworzenia 22 sierpień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba S. G. S. - EXPO
Šintavská 26
85105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 442 127 €
Zysk 11 821 €
Kapitał 29 929 €
Kapitał własny -9 403 €
Dane kontaktowe
E-mail sgs@expo.sk
Telefon(y) 0263537084, 0905324399, 0263537085
Telefon(y) kom. 0905324399
Nr(y) faksu 0263537086
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 69,858
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 37,840
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 37,840
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 37,840
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 22,189
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 13,954
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 11,057
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 11,057
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,397
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,500
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 8,235
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 469
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 7,766
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 9,829
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 9,829
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 69,858
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -223
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,774
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,774
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 67
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 442
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 442
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -19,327
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -19,327
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 11,821
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 43,681
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 150
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 150
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 0
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 43,418
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 16,367
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 16,367
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 2,758
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,119
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,944
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 19,230
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 113
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 113
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 26,400
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 26,400
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 433,916
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 442,127
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 433,915
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 6,667
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,545
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 425,637
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 15,771
D. Usług (účtová grupa 51) 336,596
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 57,966
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 41,830
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 15,542
4. Koszty społeczne (527, 528) 594
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,407
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 9,375
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 9,375
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,522
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 16,490
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 81,548
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 42
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 42
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,722
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 873
2. Pozostałe koszty (562A) 873
O. Walutowe straty (563) 985
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 864
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,680
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 13,810
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,989
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,989
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 11,821
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35725141 TIN: 2020210049 Numer VAT: SK2020210049
 • Zarejestrowana siedziba: S. G. S. - EXPO, Šintavská 26, 85105, Bratislava
 • Data utworzenia: 22 sierpień 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Jana Gáboríková Čsl.Tankistov 161 Bratislava 841 06 22.08.1997
  Ing. Vladimír Schrötter Palkovičova 5 Bratislava 821 08 22.08.1997
  Ing. Boris Serdula Mudroňova 74 Bratislava 811 03 22.08.1997
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Jana Gáboríková 2 258 € (33.3%) Čsl.Tankistov 161 Bratislava 841 06
  Ing. Vladimír Schrötter 2 258 € (33.3%) Palkovičova 5 Bratislava 821 08
  Ing. Boris Serdula 2 258 € (33.3%) Mudroňova 74 Bratislava 811 03
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   13.02.2003Nové sidlo:
   Šintavská 26 Bratislava 851 05
   Nové predmety činnosti:
   organizovanie výstav a veľtrhov
   poskytovanie verejne dostupných informácií
   prevádzkovanie cestovnej agentúry
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jana Gáboríková Čsl.Tankistov 161 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 22.08.1997
   Ing. Vladimír Schrötter Palkovičova 5 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 22.08.1997
   Ing. Boris Serdula Mudroňova 74 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 22.08.1997
   12.02.2003Zrušené sidlo:
   Kutlíkova 17 Bratislava 852 50
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Jana Gáboríková Čsl.Tankistov 161 Bratislava 841 06
   Ing. Boris Serdula Mudroňova 74 Bratislava 811 03
   Ing. Vladimír Schrötter Palkovičova 5 Bratislava 821 08
   19.08.1998Noví spoločníci:
   Jana Gáboríková Čsl.Tankistov 161 Bratislava 841 06
   Ing. Vladimír Schrötter Palkovičova 5 Bratislava 821 08
   Ing. Boris Serdula Mudroňova 74 Bratislava 811 03
   18.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Jana Gáboríková Čsl.Tankistov 161 Bratislava 841 06
   Ing. Boris Serdula Mudroňova 74 Bratislava 811 03
   Ing. Vladimír Schrötter Palkovičova 5 Bratislava 821 08
   22.08.1997Nové obchodné meno:
   S. G. S. - EXPO, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kutlíkova 17 Bratislava 852 50
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   výskum trhu
   poradenstvo v obchodovaní - okrem organizačno-ekonomického a účtovného poradenstva
   Noví spoločníci:
   Jana Gáboríková Čsl.Tankistov 161 Bratislava 841 06
   Ing. Boris Serdula Mudroňova 74 Bratislava 811 03
   Ing. Vladimír Schrötter Palkovičova 5 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jana Gáboríková Čsl.Tankistov 161 Bratislava 841 06
   Ing. Boris Serdula Mudroňova 74 Bratislava 811 03
   Ing. Vladimír Schrötter Palkovičova 5 Bratislava 821 08