Utwórz fakturę

PANTHER Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PANTHER Slovakia
PIN 35725150
TIN 2020218893
Numer VAT SK2020218893
Data utworzenia 21 sierpień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PANTHER Slovakia
Beňovského 10
84101
Bratislava
Financial information
Zysk -985 €
Kapitał 155 724 €
Kapitał własny -99 229 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 155,724
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 12,735
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 12,735
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 3,550
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 5,866
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 3,319
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 142,198
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 21,545
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 20,782
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 763
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 75,703
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 65,682
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 65,682
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 1,822
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 8,199
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 44,950
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 43,994
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 957
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 791
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 791
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 155,724
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -100,214
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.II. Składki (412) 0
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 0
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 332
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 0
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -106,200
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 40,736
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -146,936
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -985
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 255,938
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 92,392
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 85,292
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 85,292
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 7,100
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 -839
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) -839
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 164,385
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 75
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 75
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 133,141
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 5,738
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 8,071
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,440
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 12,920
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 0
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 0
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 0
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 0
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 0
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 0
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 0
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 0
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 0
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 25
D. Usług (účtová grupa 51) 25
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -25
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -25
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -25
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -985
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35725150 TIN: 2020218893 Numer VAT: SK2020218893
 • Zarejestrowana siedziba: PANTHER Slovakia, Beňovského 10, 84101, Bratislava
 • Data utworzenia: 21 sierpień 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Roman Peterec Bzovícka 2 Bratislava 851 01 21.08.1997
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Roman Peterec 10 624 € (80%) Bzovícka 2 Bratislava 851 01
  Terézia Petercová 2 656 € (20%) Bzovícka 2 Bratislava 851 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   29.11.1999Noví spoločníci:
   Terézia Petercová Bzovícka 2 Bratislava 851 01
   Roman Peterec Bzovícka 2 Bratislava 851 01
   28.11.1999Zrušeny spoločníci:
   Terézia Petercová Bzovícka 2 Bratislava 851 01
   Roman Peterec Bzovícka 2 Bratislava 851 01
   21.08.1997Nové obchodné meno:
   PANTHER Slovakia, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Beňovského 10 Bratislava 841 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   Noví spoločníci:
   Terézia Petercová Bzovícka 2 Bratislava 851 01
   Roman Peterec Bzovícka 2 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Roman Peterec Bzovícka 2 Bratislava 851 01