Utwórz fakturę

SPIRIT - SPORT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SPIRIT - SPORT
PIN 35725168
TIN 2020229233
Numer VAT SK2020229233
Data utworzenia 18 sierpień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SPIRIT - SPORT
Detvianska 6
83106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 980 749 €
Zysk 5 496 €
Kapitał 455 354 €
Kapitał własny 106 882 €
Dane kontaktowe
E-mail info@spiritsport.sk
Telefon(y) 0263520151, 0263520152, 0263520153, 0244882453
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 410,013
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 191,133
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 7,681
5. Inne внеоборотные wartości niematerialne i prawne (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 7,681
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 183,452
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 124,748
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 58,704
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 202,161
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 196,392
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 196,392
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 38,862
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 38,862
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 28,248
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 10,614
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 -33,093
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 9,340
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) -42,433
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 16,719
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 16,719
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 410,013
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 112,378
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 49,792
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 49,792
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,490
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 2,490
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 54,600
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 172,253
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -117,653
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,496
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 297,635
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 33
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 33
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 285,237
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 155,260
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 349
1.b. Zobowiązania w ramach proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 340
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 154,571
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 102,666
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 5,523
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,377
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 18,411
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,682
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 2,682
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 9,683
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 980,749
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 980,749
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 980,703
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 46
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 946,105
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 600,810
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 16,092
D. Usług (účtová grupa 51) 202,477
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 112,501
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 79,510
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 28,099
4. Koszty społeczne (527, 528) 4,892
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 787
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 10,816
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 10,816
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,622
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 34,644
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 161,324
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 25,347
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 2,537
2. Pozostałe koszty (562A) 2,537
O. Walutowe straty (563) 5
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 22,805
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -25,347
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 9,297
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3,801
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,801
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 5,496
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35725168 TIN: 2020229233 Numer VAT: SK2020229233
 • Zarejestrowana siedziba: SPIRIT - SPORT, Detvianska 6, 83106, Bratislava
 • Data utworzenia: 18 sierpień 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Roman Zizič Zvončekova 24 Bratislava 04.05.2001
  Ing. Ivan Zizič Drotárska cesta 6171/104 Bratislava 811 02 03.10.2002
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Roman Zizič 24 896 € (50%) Zvončekova 24 Bratislava
  Ing. Ivan Zizič 24 896 € (50%) Drotárska cesta 6171/104 Bratislava 811 02
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   03.10.2002Nové sidlo:
   Detvianska 6 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Zizič Drotárska cesta 6171/104 Bratislava 811 02
   02.10.2002Zrušené sidlo:
   Detvianska 6 Bratislava 811 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Zizič Štetinova 3 Bratislava
   14.11.2001Nové obchodné meno:
   SPIRIT - SPORT, spol. s r.o.
   13.11.2001Zrušené obchodné meno:
   SHOX, spol. s r.o.
   04.05.2001Nové obchodné meno:
   SHOX, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Zizič Drotárska cesta 6171/104 Bratislava 811 02
   Ing. Roman Zizič Zvončekova 24 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Roman Zizič Zvončekova 24 Bratislava
   03.05.2001Zrušené obchodné meno:
   ZITAPO, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Alena Bábiková Bradáčova 5 Bratislava
   Ing. Ivan Zizič Štetinova 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Alena Bábiková Bradáčova 5 Bratislava
   22.01.1999Noví spoločníci:
   JUDr. Alena Bábiková Bradáčova 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Alena Bábiková Bradáčova 5 Bratislava
   21.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Osvald Hlboká 4795/47 Piešťany
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Osvald Hlboká 4795/47 Piešťany
   18.08.1997Nové obchodné meno:
   ZITAPO, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Detvianska 6 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v nákupe a predaji tovarov, v obchode a službách
   reklamné činnosti
   usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí
   prenájom hnuteľných vecí
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Osvald Hlboká 4795/47 Piešťany
   Ing. Ivan Zizič Štetinova 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Osvald Hlboká 4795/47 Piešťany
   Ing. Ivan Zizič Štetinova 3 Bratislava