Utwórz fakturę

CAPITAL CONNECT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy CAPITAL CONNECT
PIN 35725231
TIN 2020241806
Numer VAT SK2020241806
Data utworzenia 19 sierpień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba CAPITAL CONNECT
Robotnícka 3
83103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 55 199 €
Zysk -15 322 €
Kapitał własny -62 709 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 748,812
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 621,662
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 470,630
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 143,362
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 311,791
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 15,477
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 151,032
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 151,032
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 125,657
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 12,591
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 12,591
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 82,915
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 37,746
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 37,746
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 196
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 44,973
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 30,151
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 6,764
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 23,387
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,493
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 23
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 1,470
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 748,812
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -20,307
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 7,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 7,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,657
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 3,657
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -15,642
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 193,805
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -209,447
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -15,322
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 769,119
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 768,259
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 14,735
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 14,735
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 750,095
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,429
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 860
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 860
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 50,191
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 55,199
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 50,190
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 5,000
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 69,509
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 4,451
D. Usług (účtová grupa 51) 25,892
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 6,019
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 32,785
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 32,656
2. Straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (+/-) (553) 129
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 2,915
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -3,218
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 665
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -14,310
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 19,847
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 3
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 55
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 55
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -52
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -14,362
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -15,322
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35725231 TIN: 2020241806 Numer VAT: SK2020241806
 • Zarejestrowana siedziba: CAPITAL CONNECT, Robotnícka 3, 83103, Bratislava
 • Data utworzenia: 19 sierpień 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Karol Jakubovič Mudroňova 52 Bratislava 16.12.1998
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Karol Jakubovič 7 000 € (100%) Mudroňova 52 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   06.12.2013Zrušeny spoločníci:
   INTERARCH s. r. o. Robotnícka 3 Bratislava 831 03
   04.03.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Danylych Mykhailo Sládkovičova 855/1 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 20.03.2009
   19.06.2009Nové sidlo:
   Robotnícka 3 Bratislava 831 03
   Noví spoločníci:
   INTERARCH s. r. o. Robotnícka 3 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   Danylych Mykhailo Sládkovičova 855/1 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 20.03.2009
   18.06.2009Zrušené sidlo:
   Seberíniho 1 Bratislava 821 03
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Juriga A. Hlinku 59/91 Piešťany 921 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mykhaylo Savlyak Kriva 67 Tjačivskej Rajon, Zakarpatská oblasť Ukrajina prechodný pobyt na území SR : Stará Vajnorská 17 Bratislava Vznik funkcie: 29.05.2002
   22.04.2003Nový štatutárny orgán:
   Karol Jakubovič Mudroňova 52 Bratislava Vznik funkcie: 16.12.1998
   Mykhaylo Savlyak Kriva 67 Tjačivskej Rajon, Zakarpatská oblasť Ukrajina prechodný pobyt na území SR : Stará Vajnorská 17 Bratislava Vznik funkcie: 29.05.2002
   21.04.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Karol Jakubovič Tekovská 15 Bratislava
   13.11.2001Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Juriga A. Hlinku 59/91 Piešťany 921 01
   12.11.2001Zrušeny spoločníci:
   GLOBARCHIV Aktiengesellschaft Landstrasse 36 Vaduz FL-9490 Lichtensteinsko
   04.09.2001Noví spoločníci:
   GLOBARCHIV Aktiengesellschaft Landstrasse 36 Vaduz FL-9490 Lichtensteinsko
   03.09.2001Zrušeny spoločníci:
   SANDAL, a.s. IČO: 35 774 291 Šancová 4 Bratislava 811 04
   11.01.2001Nové obchodné meno:
   CAPITAL CONNECT s.r.o.
   Nové sidlo:
   Seberíniho 1 Bratislava 821 03
   Noví spoločníci:
   Karol Jakubovič Mudroňova 52 Bratislava
   SANDAL, a.s. IČO: 35 774 291 Šancová 4 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   10.01.2001Zrušené obchodné meno:
   H.W.G. - sanita s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská 17 Bratislava 831 04
   Zrušeny spoločníci:
   Karol Jakubovič Tekovská 15 Bratislava
   Ing. Juraj Ondrášik Rezedová 14 Bratislava
   Ing. Vladimír Polák Holíčska 7 Bratislava
   Ing. Peter Trávniček Poštová 81 Bernolákovo 900 27
   Ing. Miroslav Welter Royova 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Juraj Ondrášik Rezedová 14 Bratislava
   Ing. Vladimír Polák Holíčska 7 Bratislava
   Ing. Peter Trávniček Poštová 81 Bernolákovo 900 27
   Ing. Miroslav Welter Royova 6 Bratislava
   10.02.1999Nové obchodné meno:
   H.W.G. - sanita s.r.o.
   Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 17 Bratislava 831 04
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
   poradenská činnosť v oblasti stavebných inštalácií
   kúpa a predaj materiálu a montážneho náradia pre technické zariadenia budov vrátane doplnkového materiálu
   vykonávanie inžinierskych stavieb (vrátane vybavenia sídliskových celkov)
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   inžinierska činnosť okrem vybraných činností v stavebníctve
   Noví spoločníci:
   Karol Jakubovič Tekovská 15 Bratislava
   Ing. Juraj Ondrášik Rezedová 14 Bratislava
   Ing. Vladimír Polák Holíčska 7 Bratislava
   Ing. Peter Trávniček Poštová 81 Bernolákovo 900 27
   Ing. Miroslav Welter Royova 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Karol Jakubovič Tekovská 15 Bratislava
   Ing. Juraj Ondrášik Rezedová 14 Bratislava
   Ing. Vladimír Polák Holíčska 7 Bratislava
   Ing. Miroslav Welter Royova 6 Bratislava
   09.02.1999Zrušené obchodné meno:
   3. HEX trade, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Račianska 88 Bratislava 831 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Trávniček Poštová 81 Bernolákovo 900 27
   11.01.1999Nové sidlo:
   Račianska 88 Bratislava 831 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Trávniček Poštová 81 Bernolákovo 900 27
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Trávniček Poštová 81 Bernolákovo 900 27
   10.01.1999Zrušené sidlo:
   Toplianska 28 Bratislava 821 07
   Zrušeny spoločníci:
   Ján Lazar SNP 1457/77 Považská Bystrica 017 01
   Ľudovít Tóth Toplianska 28 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Lazar SNP 1457/77 Považská Bystrica 017 01
   Ľudovít Tóth Toplianska 28 Bratislava 821 07
   19.08.1997Nové obchodné meno:
   3. HEX trade, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Toplianska 28 Bratislava 821 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   prenájom priemyselného tovaru
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   reklamná a propagačná činnosť
   poradenská činnosť v oblasti obchodu, verbálnej a neverbálnej komunikácie, verejnej prezántácie osôb a firiem
   prieskum trhu
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ján Lazar SNP 1457/77 Považská Bystrica 017 01
   Ľudovít Tóth Toplianska 28 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Lazar SNP 1457/77 Považská Bystrica 017 01
   Ľudovít Tóth Toplianska 28 Bratislava 821 07