Utwórz fakturę

Geberit Slovensko - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Geberit Slovensko
PIN 35725397
TIN 2020250892
Numer VAT SK2020250892
Data utworzenia 26 sierpień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Geberit Slovensko
Karadžičova 10
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 6 253 842 €
Zysk 110 226 €
Kapitał 1 869 177 €
Kapitał własny 302 745 €
Dane kontaktowe
E-mail maria.korbasova@geberit.com
Telefon(y) 0249203071, 0249203072
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,218,209
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 199,264
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 2,280
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 2,280
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 196,984
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 16,491
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 24,613
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 155,880
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,971,281
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 3,928
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 3,928
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 4,677
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 40
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 40
8. Podatek odroczony należności (481A) 4,637
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 696,522
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 663,334
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 663,334
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 32,995
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 193
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,266,154
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,666
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,264,488
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 47,664
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 47,664
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,218,209
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 412,971
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 200,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 200,000
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 83
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 20,000
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 20,000
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 82,662
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 82,662
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 110,226
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,805,238
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 3,660
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3,660
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 664
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 664
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,697,829
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 840,566
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 840,566
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (361A, 36XA, 471A, 47XA) 751,447
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 41,402
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 23,981
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 40,433
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 103,085
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 83,853
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 19,232
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 6,253,921
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 6,253,842
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 6,105,438
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 129,557
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 14,796
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,051
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,059,770
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 4,489,880
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 56,937
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 305
D. Usług (účtová grupa 51) 652,503
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 732,996
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 546,641
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 6,372
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 170,353
4. Koszty społeczne (527, 528) 9,630
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 4,113
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 83,800
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 83,800
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 4,616
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -7,744
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 42,364
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 194,072
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,035,370
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 907
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 79
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 79
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 828
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 23,898
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 17,599
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 17,599
O. Walutowe straty (563) 436
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 5,863
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -22,991
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 171,081
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 60,855
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 62,919
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -2,064
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 110,226
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35725397 TIN: 2020250892 Numer VAT: SK2020250892
 • Zarejestrowana siedziba: Geberit Slovensko, Karadžičova 10, 82108, Bratislava
 • Data utworzenia: 26 sierpień 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Dipl.Ing. Vladimír Sedlačko Janotova 3270/6 Bratislava 841 04 18.05.2001
  Dr. Karl Spachmann Wilenstrasse 4 Wollerau 8832 Švajčiarsko 09.05.2011
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Geberit International B.V. 199 000 € (99.5%) Nieuwegein 3439NE Holandské kráľovstvo
  Geberit Holding AG 1 000 € (0.5%) Jona CH- 8645 Švajčiarska konfederácia
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   15.05.2014Noví spoločníci:
   Geberit International B.V. Fultonbaan 15 Nieuwegein 3439NE Holandské kráľovstvo
   Geberit Holding AG Schachenstrasse 77 Jona CH- 8645 Švajčiarska konfederácia
   14.05.2014Zrušeny spoločníci:
   Geberit Verwaltungs GmbH Theuerbachstrasse 1, Pfullendorf 886 30 Nemecko
   04.08.2011Noví spoločníci:
   Geberit Verwaltungs GmbH Theuerbachstrasse 1, Pfullendorf 886 30 Nemecko
   03.08.2011Zrušeny spoločníci:
   Geberit Deutschland GmbH Theuerbachstrasse 1, Pfullendorf 886 30 Nemecko
   02.06.2011Nový štatutárny orgán:
   Dr. Karl Spachmann Wilenstrasse 4 Wollerau 8832 Švajčiarsko Vznik funkcie: 09.05.2011
   19.11.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Frank Herbert Reimann Alpsteinweg 4 Hombrechtikon 8634 Švajčiarsko Vznik funkcie: 28.04.2009
   16.06.2009Nový štatutárny orgán:
   Frank Herbert Reimann Alpsteinweg 4 Hombrechtikon 8634 Švajčiarsko Vznik funkcie: 28.04.2009
   28.02.2007Nové sidlo:
   Karadžičova 10 Bratislava 821 08
   27.02.2007Zrušené sidlo:
   Laskomerského 2 Bratislava 831 03
   28.02.2006Noví spoločníci:
   Geberit Deutschland GmbH Theuerbachstrasse 1, Pfullendorf 886 30 Nemecko
   27.02.2006Zrušeny spoločníci:
   Geberit Deutschland GmbH & Co.KG Theuerbachstrasse 1, Pfullendorf 886 30 Nemecko
   17.01.2006Nové sidlo:
   Laskomerského 2 Bratislava 831 03
   Noví spoločníci:
   Geberit Deutschland GmbH & Co.KG Theuerbachstrasse 1, Pfullendorf 886 30 Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   Dipl.Ing. Vladimír Sedlačko Janotova 3270/6 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 18.05.2001
   16.01.2006Zrušené sidlo:
   Laskomerského 2 Bratislava 831 01
   Zrušeny spoločníci:
   Geberit Beteiligungs GmbH & Co.KG Theuerbachstrasse 1, Pfullendorf 886 30 Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dipl.Ing. Vladimír Sedlačko Majerníkova 10 Bratislava 841 05
   21.01.2002Noví spoločníci:
   Geberit Beteiligungs GmbH & Co.KG Theuerbachstrasse 1, Pfullendorf 886 30 Nemecko
   20.01.2002Zrušeny spoločníci:
   Geberit Beteiligungs GmbH & Co.KG Theuerbachstrasse 1, Pfullendorf 886 30 Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Štefan Haulík Rozvodná 9 Bratislava 831 01
   30.05.2001Noví spoločníci:
   Geberit Beteiligungs GmbH & Co.KG Theuerbachstrasse 1, Pfullendorf 886 30 Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   Dipl.Ing. Vladimír Sedlačko Majerníkova 10 Bratislava 841 05
   29.05.2001Zrušeny spoločníci:
   Geberit Verwaltungs GmbH Theuerbachstrasse 1, Pfullendorf 886 30 Nemecko
   11.12.2000Noví spoločníci:
   Geberit Verwaltungs GmbH Theuerbachstrasse 1, Pfullendorf 886 30 Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Štefan Haulík Rozvodná 9 Bratislava 831 01
   10.12.2000Zrušeny spoločníci:
   Geberit Vertriebs GmbH, Geberstr. 1 Pottenbrunn 3140 Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Martinák Ondavská 8 Bratislava 821 08
   07.12.1999Noví spoločníci:
   Geberit Vertriebs GmbH, Geberstr. 1 Pottenbrunn 3140 Rakúsko
   06.12.1999Zrušeny spoločníci:
   Geberit Vertriebs GmbH, Geberstr. 1 Pottenbrunn 3140 Rakúsko
   22.05.1998Nové sidlo:
   Laskomerského 2 Bratislava 831 01
   Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   21.05.1998Zrušené sidlo:
   Ondavská 8 Bratislava 821 08
   26.08.1997Nové obchodné meno:
   Geberit Slovensko s.r.o.
   Nové sidlo:
   Ondavská 8 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   prenájom a leasing priemyselného tovaru
   technické poradenstvo v oblasti sanitárnych zariadení výrobkov Geberit
   projektovanie stavieb technické vybavenie stavieb - zdravotechnika (vodovod, kanalizácia) technologické zariadenia stavieb - zariadenia pre distribúciu technických plynov (zemný plyn)
   vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb (vrátane vybavenosti sídliskových celkov)
   Noví spoločníci:
   Geberit Vertriebs GmbH, Geberstr. 1 Pottenbrunn 3140 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Martinák Ondavská 8 Bratislava 821 08