Utwórz fakturę

SILVI NOVA SLOVAKIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SILVI NOVA SLOVAKIA
PIN 35725524
TIN 2020203669
Numer VAT SK2020203669
Data utworzenia 18 sierpień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SILVI NOVA SLOVAKIA
Družstevná 1664/14
96003
Zvolen
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 189 351 €
Zysk 380 734 €
Kapitał 734 849 €
Kapitał własny 551 959 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0455369320, 0455400243, 0455361698
Telefon(y) kom. 0903530411, 0911530411
Nr(y) faksu 0455369320
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,033,507
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 23,371
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 23,371
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 23,371
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,009,591
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 447,525
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 179
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 447,346
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 250,761
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 250,761
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 250,761
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 311,305
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 6,609
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 304,696
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 545
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 545
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,033,507
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 715,011
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 326,974
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 326,974
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 380,734
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 318,496
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,644
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,644
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 313,031
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 188,820
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 188,820
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 6,907
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 4,247
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 113,057
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 3,821
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 3,821
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 3,182,448
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,189,351
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 3,180,091
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,756
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 583
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,921
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,700,242
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 2,399,205
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 13,087
D. Usług (účtová grupa 51) 132,634
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 138,827
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 103,227
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 32,987
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,613
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 737
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 11,192
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 11,192
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 764
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,796
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 489,109
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 636,921
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9,639
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 18
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 18
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 9,621
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 10,391
O. Walutowe straty (563) 8,548
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,843
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -752
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 488,357
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 107,623
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 107,623
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 380,734
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35725524 TIN: 2020203669 Numer VAT: SK2020203669
 • Zarejestrowana siedziba: SILVI NOVA SLOVAKIA, Družstevná 1664/14, 96003, Zvolen
 • Data utworzenia: 18 sierpień 1997
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   14.04.1999Nové sidlo:
   Družstevná 1664/14 Zvolen 960 03
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Totkovič Ružová 1361/48 Zvolen
   13.04.1999Zrušené sidlo:
   SNP 3 Modra 900 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Eduard Rajkovič SNP 3 Modra
   02.12.1998Nové obchodné meno:
   SILVI NOVA SLOVAKIA, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Per - Erik Stomne MSc Nattviolvägen 39 24651 Lodeikopinge Švédske kráľovstvo
   01.12.1998Zrušené obchodné meno:
   SILVI NOVA SLOVAKIA METAL COATINGS, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   JANTÁR 97 s.r.o. IČO: 35 714 867 181 Malé Leváre 908 74
   Ing. Eduard Rajkovič SNP 3 Modra
   Per - Erik Stomne MSc Nattviolvägen 39 24651 Lodeikopinge Švédske kráľovstvo
   18.08.1997Nové obchodné meno:
   SILVI NOVA SLOVAKIA METAL COATINGS, s.r.o.
   Nové sidlo:
   SNP 3 Modra 900 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ako aj iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   JANTÁR 97 s.r.o. IČO: 35 714 867 181 Malé Leváre 908 74
   Ing. Eduard Rajkovič SNP 3 Modra
   Per - Erik Stomne MSc Nattviolvägen 39 24651 Lodeikopinge Švédske kráľovstvo
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Eduard Rajkovič SNP 3 Modra