Utwórz fakturę

POTRAVINFORM Slovensko - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy POTRAVINFORM Slovensko
PIN 35725532
TIN 2020241839
Numer VAT SK2020241839
Data utworzenia 27 sierpień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba POTRAVINFORM Slovensko
Štúrova 74/138
94935
Bratislava
Financial information
Zysk -707 €
Kapitał 14 610 €
Kapitał własny 37 765 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 13,603
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 13,603
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 13,389
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,053
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,053
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 8,862
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,474
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 214
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 113
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 101
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 13,603
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 37,058
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 332
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 202
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 202
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 30,592
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 61,939
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -31,347
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -707
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 -23,455
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 123
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 123
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) -23,578
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) -24,378
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -24,378
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 800
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 480
D. Usług (účtová grupa 51) 480
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -480
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -480
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 -4
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) -4
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) -4
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 223
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 223
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -227
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -707
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -707
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35725532 TIN: 2020241839 Numer VAT: SK2020241839
 • Zarejestrowana siedziba: POTRAVINFORM Slovensko, Štúrova 74/138, 94935, Bratislava
 • Data utworzenia: 27 sierpień 1997
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   23.01.2003Nové obchodné meno:
   POTRAVINFORM Slovensko, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Štúrova 74/138 Nitra 949 35
   Nové predmety činnosti:
   podnikateľská a konzultačná činnosť v oblasti systémov riadenia kvality a správnej výrobnej praxe
   podnikateľská a konzultačná činnosť v oblasti normalizácie a metrológie
   organizácia školení a kurzov
   sprostredkovateľská činnosť
   podnikateľské poradenstvo a konzultačná činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb
   podnikateľské poradenstvo a konzultačná činnosť v oblasti potravín, kozmetických prostriedkov a tabakových výrobkov
   Noví spoločníci:
   MVDr. Ján Marton Hlavná 155 Valaliky 044 13
   EPG, s.r.o. IČO: 35 734 418 Ružová dolina 6 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   MVDr. Ján Marton Hlavná 155 Valaliky 044 13 Vznik funkcie: 11.07.2002
   22.01.2003Zrušené obchodné meno:
   SLOVCOMMERCE, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Trebišovská 17 Bratislava 821 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti-maloobchod
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti-veľkoobchod
   sprostredkovateľská činnosť
   prieskum trhu a verejnej mienky
   poradenská činnosť v predmete podnikania
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   reklamná činnosť
   poradenská činnosť v oblasti reklamy
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Hrdina Mierova 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Hrdina Mierova 18 Bratislava 821 05
   11.06.1998Noví spoločníci:
   Peter Hrdina Mierova 18 Bratislava
   10.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Peter Hrdina Mierova 18 Bratislava
   02.02.1998Nové sidlo:
   Trebišovská 17 Bratislava 821 01
   Noví spoločníci:
   Peter Hrdina Mierova 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Hrdina Mierova 18 Bratislava 821 05
   01.02.1998Zrušené sidlo:
   Mierová 18 Bratislava 821 05
   Zrušeny spoločníci:
   Lívia Hrdinová Mierová 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Lívia Hrdinová Mierová 18 Bratislava
   27.08.1997Nové obchodné meno:
   SLOVCOMMERCE, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Mierová 18 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti-maloobchod
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti-veľkoobchod
   sprostredkovateľská činnosť
   prieskum trhu a verejnej mienky
   poradenská činnosť v predmete podnikania
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   reklamná činnosť
   poradenská činnosť v oblasti reklamy
   Noví spoločníci:
   Lívia Hrdinová Mierová 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Lívia Hrdinová Mierová 18 Bratislava