Utwórz fakturę

TERMOKONZULT „“ - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 22.08.2016
Basic information
Nazwa firmy TERMOKONZULT „“
Stan W likwidacji
PIN 35725621
TIN 2021345964
Data utworzenia 15 sierpień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TERMOKONZULT „“
Bárdošova 7
83101
Bratislava
Financial information
Zysk -2 459 €
Kapitał 23 193 €
Kapitał własny 20 235 €
Date of updating data: 22.08.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 11,436
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 11,436
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 11,436
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,234
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 10,202
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 11,436
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 10,838
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,530
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,530
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 5,128
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 5,128
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,459
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 598
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 598
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 598
Date of updating data: 22.08.2016
Income and expenses 2014
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,570
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 604
D. Usług (účtová grupa 51) 789
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 177
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -1,570
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -1,393
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 410
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 410
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -409
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -1,979
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -2,459
Date of updating data: 22.08.2016
Files
4228517.tif
Date of updating data: 22.08.2016