Utwórz fakturę

AB CENTRUM - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.04.2016
Basic information
Nazwa firmy AB CENTRUM
PIN 35725664
TIN 2021371154
Numer VAT SK2021371154
Data utworzenia 28 sierpień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba AB CENTRUM
Grösslingová 4
81109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 201 752 €
Zysk -1 823 239 €
Date of updating data: 25.04.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 3,492,473
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 3,492,473
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 2,773
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 45,969
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 18,695
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,487
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,153
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 3,538,442
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -4,358,028
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 219,744
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 219,744
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 4,371
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -2,758,904
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,823,239
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 7,896,470
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 3,866,148
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 4,030,322
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,547,965
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,034
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,481,323
Date of updating data: 25.04.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 201,752
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,608
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 200,073
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 71
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 1,932,325
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 3,056
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 30,253
C. Usług (účtová grupa 51) 41,951
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 4,601
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 259,831
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 1,584,179
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,454
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -1,730,573
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 126,421
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 91,706
M. Koszty oprocentowania (562) 91,317
N. Walutowe straty (563) 40
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 349
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -91,706
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -1,822,279
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -1,823,239
Date of updating data: 25.04.2016
Date of updating data: 25.04.2016