Utwórz fakturę

BB PRINT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy BB PRINT
PIN 35725681
TIN 2020251959
Numer VAT SK2020251959
Data utworzenia 20 sierpień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba BB PRINT
Miletičova 3/a
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 351 001 €
Zysk -2 589 €
Kapitał 188 573 €
Kapitał własny 6 692 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0255567055, 0255568577, 0255645037, 0255645038, 0255645039, 0948151686
Telefon(y) kom. +421903463119, 0905429934, 0948151686
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 159,025
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 84,963
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 84,963
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 84,963
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 73,068
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 90
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 90
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 11,515
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 11,515
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 11,515
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 48,097
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 48,097
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 48,097
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 13,366
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,694
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 9,672
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 994
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 994
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 159,025
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,102
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 5,852
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 5,852
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -5,800
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -5,800
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,589
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 76,827
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 140
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 50
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 50
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 90
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 74,390
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 25,125
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 25,125
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 33,862
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 4,687
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,927
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,723
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 66
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,297
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 2,297
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 78,096
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 945
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 77,151
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 351,002
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 351,001
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 304,988
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,353
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 44,660
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 349,946
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 138,817
D. Usług (účtová grupa 51) 53,035
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 122,793
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 88,050
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 29,801
4. Koszty społeczne (527, 528) 4,942
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 939
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 33,117
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 33,117
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,245
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,055
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 113,136
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,685
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,685
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,684
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -1,629
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -2,589
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35725681 TIN: 2020251959 Numer VAT: SK2020251959
 • Zarejestrowana siedziba: BB PRINT, Miletičova 3/a, 82108, Bratislava
 • Data utworzenia: 20 sierpień 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Tibor Bodiš Macharova 11 Bratislava 20.08.1997
  Bohumil Žitný Novohorská 2 Bratislava 20.08.1997
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Tibor Bodiš 3 319 € (50%) Macharova 11 Bratislava
  Bohumil Žitný 3 319 € (50%) Novohorská 2 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   02.11.1998Noví spoločníci:
   Tibor Bodiš Macharova 11 Bratislava
   Bohumil Žitný Novohorská 2 Bratislava
   01.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Tibor Bodiš Macharova 11 Bratislava
   Bohumil Žitný Novohorská 2 Bratislava
   20.08.1997Nové obchodné meno:
   BB PRINT, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Miletičova 3/a Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   ofsetová tlač
   vydavateľská činnosť
   polygrafická výroba
   Noví spoločníci:
   Tibor Bodiš Macharova 11 Bratislava
   Bohumil Žitný Novohorská 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Tibor Bodiš Macharova 11 Bratislava
   Bohumil Žitný Novohorská 2 Bratislava