Utwórz fakturę

HIL global - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy HIL global
PIN 35725770
TIN 2020267920
Numer VAT SK2020267920
Data utworzenia 15 sierpień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba HIL global
Horská 2/A
83201
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 721 €
Zysk -4 993 €
Kapitał 26 512 €
Kapitał własny -6 500 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 24,813
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,583
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,583
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,583
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 23,226
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 3,013
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,013
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 20,213
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 78
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 20,135
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 4
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 4
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 24,813
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -11,492
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 332
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -13,470
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 33,367
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -46,837
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,993
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 36,305
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 6
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 6
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 36,299
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 301
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 301
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 34,715
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 74
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 41
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,168
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 721
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 500
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 221
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,515
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,408
D. Usług (účtová grupa 51) -572
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,385
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,020
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 359
4. Koszty społeczne (527, 528) 6
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 341
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 950
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 950
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -3,794
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -1,836
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 231
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 231
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -229
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -4,023
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 970
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 970
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -4,993
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35725770 TIN: 2020267920 Numer VAT: SK2020267920
 • Zarejestrowana siedziba: HIL global, Horská 2/A, 83201, Bratislava
 • Data utworzenia: 15 sierpień 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  PhDr. Igor Hron Horská 2/A Bratislava 832 01 15.08.1997
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  PhDr. Igor Hron 6 639 € (100%) Horská 2/A Bratislava 832 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   17.11.2014Nové sidlo:
   Horská 2/A Bratislava 832 01
   Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Igor Hron Horská 2/A Bratislava 832 01 Vznik funkcie: 15.08.1997
   16.11.2014Zrušené sidlo:
   Blumentálska 11 Bratislava 811 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Igor Hron Blumentálska 11 Bratislava 811 07
   03.09.1998Noví spoločníci:
   PhDr. Igor Hron Horská 2/A Bratislava 832 01
   02.09.1998Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Igor Hron Blumentálska 11 Bratislava 811 07
   15.08.1997Nové obchodné meno:
   HIL global, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Blumentálska 11 Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba a predaj audio a videozáznamov
   fotografické služby
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná činnosť
   prieskum trhu
   organizačná činnosť v oblasti kultúry, cestovného ruchu a stavebníctva
   inžinierska činnosť
   Noví spoločníci:
   PhDr. Igor Hron Blumentálska 11 Bratislava 811 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   PhDr. Igor Hron Blumentálska 11 Bratislava 811 07