Utwórz fakturę

Zoga - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Zoga
PIN 35725974
TIN 2020268250
Numer VAT SK2020268250
Data utworzenia 25 sierpień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Zoga
Vilova 21
85102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 113 718 €
Zysk -8 968 €
Kapitał 22 522 €
Kapitał własny 17 113 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421907712204
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 3,109
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 3,109
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 3,109
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 19,512
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 452
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 628
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 18,432
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 22,621
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 8,145
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 7,389
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 7,389
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 739
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 8,985
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -8,968
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 14,476
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 14
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 14,106
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,699
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 612
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,795
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 8,000
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 356
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 113,718
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 13,048
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 97,783
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,887
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 121,066
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 14,272
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 35,143
C. Usług (účtová grupa 51) 65,172
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 641
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 783
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 3,155
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,900
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -7,348
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -3,756
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 660
M. Koszty oprocentowania (562) 178
N. Walutowe straty (563) 20
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 462
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -660
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -8,008
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -8,968
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35725974 TIN: 2020268250 Numer VAT: SK2020268250
 • Zarejestrowana siedziba: Zoga, Vilova 21, 85102, Bratislava
 • Data utworzenia: 25 sierpień 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Mgr. Ján Marciňa Vilová 21 Bratislava 19.05.1998
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Mgr. Ján Marciňa 6 639 € (89.8%) Vilová 21 Bratislava
  Zuzana Marciňová 750 € (10.2%) Vilova 21 Bratislava 851 02
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   31.03.2010Nové predmety činnosti:
   výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry okrem horskej vodcovskej činnosti
   28.01.2010Noví spoločníci:
   Mgr. Ján Marciňa Vilova 21 Bratislava 851 02
   Zuzana Marciňová Vilova 21 Bratislava 851 02
   27.01.2010Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Ján Marciňa Vilová 21 Bratislava
   07.05.2008Nové sidlo:
   Vilova 21 Bratislava 851 02
   06.05.2008Zrušené sidlo:
   Karpatská 2 Bratislava 811 08
   Zrušeny spoločníci:
   Gabriel Banič Hlavná 39/29 Dunajská Streda
   01.11.2007Nové predmety činnosti:
   demolácie, búracie práce, príprava staveniska
   čistiace a upratovacie práce
   21.03.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Gabriel Banič Hlavná 39/29 Dunajská Streda Vznik funkcie: 25.08.1997
   14.05.2003Nový štatutárny orgán:
   Gabriel Banič Hlavná 39/29 Dunajská Streda Vznik funkcie: 25.08.1997
   13.05.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Gabriel Banič Hlavná 39/29 Dunajská Streda
   14.05.2001Noví spoločníci:
   Gabriel Banič Hlavná 39/29 Dunajská Streda
   Mgr. Ján Marciňa Vilová 21 Bratislava
   13.05.2001Zrušeny spoločníci:
   Gabriel Banič Hlavná 39/29 Dunajská Streda
   MUDr. Zohdy Hamid Dunajská 39 Bratislava
   Mgr. Ján Marciňa Vilová 21 Bratislava
   15.03.2000Noví spoločníci:
   Gabriel Banič Hlavná 39/29 Dunajská Streda
   MUDr. Zohdy Hamid Dunajská 39 Bratislava
   Mgr. Ján Marciňa Vilová 21 Bratislava
   14.03.2000Zrušeny spoločníci:
   Gabriel Banič Hlavná 39/29 Dunajská Streda
   MUDr. Zohdy Hamid Dunajská 39 Bratislava
   Mgr. Ján Marciňa Vilová 21 Bratislava
   19.05.1998Nové predmety činnosti:
   výkon činností stavbyvedúceho
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   inžinierska činnosť /okrem vybraných činností v stavebníctve/
   pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení/
   Noví spoločníci:
   Gabriel Banič Hlavná 39/29 Dunajská Streda
   MUDr. Zohdy Hamid Dunajská 39 Bratislava
   Mgr. Ján Marciňa Vilová 21 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Ján Marciňa Vilová 21 Bratislava
   18.05.1998Zrušeny spoločníci:
   Gabriel Banič Hlavná 39/29 Dunajská Streda
   MUDr. Zohdy Hamid Dunajská 39 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   25.08.1997Nové obchodné meno:
   Zoga, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Karpatská 2 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Gabriel Banič Hlavná 39/29 Dunajská Streda
   MUDr. Zohdy Hamid Dunajská 39 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Gabriel Banič Hlavná 39/29 Dunajská Streda