Utwórz fakturę

I.V.A.C. - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy I.V.A.C.
PIN 35726016
TIN 2020268019
Numer VAT SK2020268019
Data utworzenia 04 wrzesień 1997
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba I.V.A.C.
Mlynské Nivy 36
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 566 638 €
Zysk 11 842 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 61,486
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 61,486
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 61,486
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 223,178
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 185,938
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,063
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 284,664
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -7,216
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 33,194
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 33,194
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -52,252
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 11,842
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 291,880
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 291,880
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 176,840
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 21,581
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 93,459
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 566,638
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 566,638
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 550,049
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,767
C. Usług (účtová grupa 51) 525,491
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,814
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 15,244
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,733
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 16,589
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 36,380
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 2
X. Interesu dochód (662) 2
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 581
N. Walutowe straty (563) 453
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 128
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -579
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 16,010
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 4,168
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 11,842
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35726016 TIN: 2020268019 Numer VAT: SK2020268019
 • Zarejestrowana siedziba: I.V.A.C., Mlynské Nivy 36, 82109, Bratislava
 • Data utworzenia: 04 wrzesień 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Peter Pecha člen 342 Rudník 906 23 15.03.2000
  Ing. Peter Jurčík predseda Jilemnického 29 Martin 036 01 17.01.2002
  Igor Zuzčák člen Podlučinského 7 Bratislava 821 03 17.01.2002
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   22.09.2005Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 36 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Pecha - člen predstavenstva 342 Rudník 906 23 Vznik funkcie: 15.03.2000
   Ing. Peter Jurčík - predseda predstavenstva Jilemnického 29 Martin 036 01 Vznik funkcie: 17.01.2002
   Igor Zuzčák - člen predstavenstva Podlučinského 7 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 17.01.2002
   21.09.2005Zrušené sidlo:
   Radlinského 27 Bratislava 817 83
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Drobný , CSc. - predseda Lenardova 4 Bratislava 851 01
   Andrej Pecha - člen predstavenstva 342 Rudník 906 23
   Ing. Peter Pecha - člen predstavenstva 342 Rudník 906 23
   15.03.2000Nový štatutárny orgán:
   Andrej Pecha - člen predstavenstva 342 Rudník 906 23
   Ing. Peter Pecha - člen predstavenstva 342 Rudník 906 23
   14.03.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Mária Jurčáková - člen Rovniankova 11 Bratislava 851 02
   Zuzana Staněková - člen Sklenárova 30 Bratislava 821 09
   04.09.1997Nové obchodné meno:
   I.V.A.C., a.s.
   Nové sidlo:
   Radlinského 27 Bratislava 817 83
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   leasing priemyselného a spotrebného tovaru
   leasing nehnuteľných vecí
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ľubomír Drobný , CSc. - predseda Lenardova 4 Bratislava 851 01
   Mária Jurčáková - člen Rovniankova 11 Bratislava 851 02
   Zuzana Staněková - člen Sklenárova 30 Bratislava 821 09