Utwórz fakturę

TV PEZINOK - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy TV PEZINOK
PIN 35726032
TIN 2020203647
Numer VAT SK2020203647
Data utworzenia 04 wrzesień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TV PEZINOK
Holubyho 42
90201
Pezinok
Financial information
Sprzedaż i dochody 111 113 €
Zysk -6 145 €
Dane kontaktowe
witryna internetowa http://www.tvpezinok.sk/
Telefon(y) +421336412950
Telefon(y) kom. +421905848444
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 3,590
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 3,590
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 3,042
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 13,272
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 3,646
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 327
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 9,096
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 16,862
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -2,512
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 1,806
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,089
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -5,901
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -6,145
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 19,374
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 751
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 17,138
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,792
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 8,382
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,754
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 4,210
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,485
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 111,113
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 109,041
III. Zmiana zapasów własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 8
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,064
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 116,559
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 1
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,368
C. Usług (účtová grupa 51) 19,113
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 90,062
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 369
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 2,376
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 270
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -5,446
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 85,567
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 1
X. Interesu dochód (662) 1
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 700
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 700
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -699
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -6,145
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -6,145
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35726032 TIN: 2020203647 Numer VAT: SK2020203647
 • Zarejestrowana siedziba: TV PEZINOK, Holubyho 42, 90201, Pezinok
 • Data utworzenia: 04 wrzesień 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Peter Bittner Štefánikova 779/54 Modra 900 01 11.02.2010
  Mgr. Oliver Solga M. R. Štefánika 24 Pezinok 902 01 11.02.2010
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Mesto PEZINOK 6 639 € (100%) Pezinok 902 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   04.07.2012Nové predmety činnosti:
   lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby v súlade s licenciou č. TD/97 vydanou Radou pre vysielanie a retransmisiu zo dňa 29.05. 2012
   16.02.2010Nový štatutárny orgán:
   Peter Bittner Štefánikova 779/54 Modra 900 01 Vznik funkcie: 11.02.2010
   Mgr. Oliver Solga M. R. Štefánika 24 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 11.02.2010
   15.02.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Bittner Svätoplukova 2653/47 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 17.06.2002
   Mgr. Oliver Solga M. R. Štefánika 24 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 15.02.2007
   20.03.2007Nové predmety činnosti:
   televízne vysielanie v káblových rozvodoch a terestriálne v súlade s licenciou č. T/99 vydanou radou Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie zo dňa 8.9.1998 v znení neskoršie vykonaných zmien a doplnkov
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Oliver Solga M. R. Štefánika 24 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 15.02.2007
   19.03.2007Zrušeny predmety činnosti:
   televízne vysielanie v káblových rozvodoch v súlade s licenciou č. T/99 vydanou radou Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie zo dňa 8.9.1998
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Chynoranský 1.mája 45 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 14.01.2003
   01.09.2006Nový štatutárny orgán:
   Peter Bittner Svätoplukova 2653/47 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 17.06.2002
   Ing. Jozef Chynoranský 1.mája 45 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 14.01.2003
   31.08.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Bittner Moyzesova 56 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 17.06.2002
   Ing. Jozef Chynoranský 1.mája 45 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 14.01.2003
   28.11.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Chynoranský 1.mája 45 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 14.01.2003
   27.11.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr Oliver Solga M.R.Štefánika 24 Pezinok 902 01 Skončenie funkcie: 14.01.2003
   13.03.2003Nový štatutárny orgán:
   Peter Bittner Moyzesova 56 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 17.06.2002
   12.03.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Oľga Bejdáková Gorkého 14 Pezinok 902 01 Skončenie funkcie: 16.09.2002
   06.07.1999Nový štatutárny orgán:
   Ing. Oľga Bejdáková Gorkého 14 Pezinok 902 01 Skončenie funkcie: 16.09.2002
   Mgr Oliver Solga M.R.Štefánika 24 Pezinok 902 01 Skončenie funkcie: 14.01.2003
   05.07.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   PaeDr. René Bílik Svätoplukova 18 Pezinok 902 01
   Ing. Ivan Pessel Za hradbami 20 Pezinok 902 01
   11.01.1999Nové predmety činnosti:
   televízne vysielanie v káblových rozvodoch v súlade s licenciou č. T/99 vydanou radou Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie zo dňa 8.9.1998
   30.06.1998Nové obchodné meno:
   TV PEZINOK, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   výroba a distribúcia video
   vydavateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Mesto PEZINOK Radničné nám. 7 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   PaeDr. René Bílik Svätoplukova 18 Pezinok 902 01
   Ing. Ivan Pessel Za hradbami 20 Pezinok 902 01
   29.06.1998Zrušené obchodné meno:
   KULTÚRNE CENTRUM, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Mesto PEZINOK Radničné nám. 7 Pezinok 902 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Roman Feder SNP 66 Dolné Lovčice 919 27
   Ing. Ivan Pessel Za hradbami 2 20 Pezinok 902 01
   04.09.1997Nové obchodné meno:
   KULTÚRNE CENTRUM, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Holubyho 42 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   organizovanie kultúrnych podujatí a aktivít
   prevádzkovanie mestského informačného centra
   reklamná činnosť
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   umelecká produkcia
   Noví spoločníci:
   Mesto PEZINOK Radničné nám. 7 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Roman Feder SNP 66 Dolné Lovčice 919 27
   Ing. Ivan Pessel Za hradbami 2 20 Pezinok 902 01