Utwórz fakturę

VSC TUHOVSKÉ - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy VSC TUHOVSKÉ
PIN 35726041
TIN 2020228705
Numer VAT SK2020228705
Data utworzenia 04 wrzesień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba VSC TUHOVSKÉ
Tomanova 51
83107
Bratislava
Financial information
Zysk 3 158 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,351,936
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 957,661
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 33,190
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 18,255
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 14,935
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 924,471
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 146,007
6. Inne kredyty (067A) - /096A/ 778,464
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 394,275
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 393,925
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 183,947
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 183,947
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 144,879
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 316
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 64,783
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 350
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 340
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 10
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,351,936
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,312,724
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 1,288,522
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 1,288,522
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 6,826
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 6,826
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 20
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 20
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 14,198
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 14,198
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,158
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 39,212
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 38,548
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 36,358
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 36,358
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 260
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,930
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 664
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 664
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 13,070
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 8,790
D. Usług (účtová grupa 51) 2,745
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 2,313
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,711
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 602
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 180
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 3,167
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 3,167
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 385
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -8,790
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -2,745
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 13,070
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 13,070
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 13,070
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 72
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 72
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 12,998
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 4,208
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,050
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,050
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 3,158
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35726041 TIN: 2020228705 Numer VAT: SK2020228705
 • Zarejestrowana siedziba: VSC TUHOVSKÉ, Tomanova 51, 83107, Bratislava
 • Data utworzenia: 04 wrzesień 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Dr. Ján Regenda Tomanova 51 Bratislava 04.09.1997
  Ing. Mária Kuricová Roľnícka 298 Bratislava 04.09.1997
  Eduard Krištofič Roľnícka 35 Bratislava 04.09.1997
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  VAJNORY Shopping City vlastnícka akciová spoločnosť, 1 288 522 € (100%) Tomanova 51 Bratislava 831 07
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   24.06.2003Nový štatutárny orgán:
   Dr. Ján Regenda Tomanova 51 Bratislava Vznik funkcie: 04.09.1997
   Ing. Mária Kuricová Roľnícka 298 Bratislava Vznik funkcie: 04.09.1997
   Eduard Krištofič Roľnícka 35 Bratislava Vznik funkcie: 04.09.1997
   23.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Eduard Krištofič Roľnícka 35 Bratislava
   Ing. Mária Kuricová Roľnícka 298 Bratislava
   Dr. Ján Regenda Tomanova 51 Bratislava
   18.11.1998Noví spoločníci:
   VAJNORY Shopping City vlastnícka akciová spoločnosť, IČO: 30 777 232 Tomanova 51 Bratislava 831 07
   17.11.1998Zrušeny spoločníci:
   VAJNORY Shopping City vlastnícka akciová spoločnosť, IČO: 30 777 232 Tomanova 51 Bratislava 831 07
   13.10.1998Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   12.10.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   04.05.1998Noví spoločníci:
   VAJNORY Shopping City vlastnícka akciová spoločnosť, IČO: 30 777 232 Tomanova 51 Bratislava 831 07
   03.05.1998Zrušeny spoločníci:
   VAJNORY Shopping City vlastnícka akciová spoločnosť, IČO: 30 777 232 Tomanova 51 Bratislava 831 07
   04.09.1997Nové obchodné meno:
   VSC TUHOVSKÉ, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Tomanova 51 Bratislava 831 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti a predaj v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi a predaj v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   sprostredkovanie prenájmu nehnuteľností
   prenájom priemyselného tovaru
   reklamná a propagačná činnosť
   poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   VAJNORY Shopping City vlastnícka akciová spoločnosť, IČO: 30 777 232 Tomanova 51 Bratislava 831 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Eduard Krištofič Roľnícka 35 Bratislava
   Ing. Mária Kuricová Roľnícka 298 Bratislava
   Dr. Ján Regenda Tomanova 51 Bratislava