Utwórz fakturę

CHAMPION - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy CHAMPION
PIN 35726105
TIN 2020250727
Numer VAT SK2020250727
Data utworzenia 04 wrzesień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba CHAMPION
Kazanská 11
82106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 35 941 €
Zysk -7 042 €
Dane kontaktowe
E-mail champion@champion-pohare.sk
Telefon(y) 0244372988, 0905215630, 0911215730, 0254435704
Nr(y) faksu 0244372988
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 17,943
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 17,943
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 17,943
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 8,180
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,268
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 26,123
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -22,782
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -23,043
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -7,042
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 48,905
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 10,093
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 38,812
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 764
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 496
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,535
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 36,017
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 35,941
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 33,859
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,417
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 665
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 39,632
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 13,109
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,509
C. Usług (účtová grupa 51) 6,620
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 7,575
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 661
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 5,982
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 1,500
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 197
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 479
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -3,691
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 10,621
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 228
XII. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 228
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 2,619
M. Koszty oprocentowania (562) 998
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,621
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -2,391
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -6,082
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -7,042
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35726105 TIN: 2020250727 Numer VAT: SK2020250727
 • Zarejestrowana siedziba: CHAMPION, Kazanská 11, 82106, Bratislava
 • Data utworzenia: 04 wrzesień 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Gejza Gyurcsi Linzbothova 11A Bratislava 821 06 22.06.2010
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Gejza Gyurcsi 6 639 € (100%) Linzbothova 11A Bratislava 821 06
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   21.05.2015Nové predmety činnosti:
   reklamné a marketingové služby
   20.05.2015Zrušeny predmety činnosti:
   rekladmné a marketingové služby
   17.12.2014Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie taxislužby
   nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t vrátane prípojného vozidla
   prenájom hnuteľných vecí
   rekladmné a marketingové služby
   22.04.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Martina Gyurcsi Linzbothova 11A Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 22.06.2010
   20.07.2012Nový štatutárny orgán:
   Martina Gyurcsi Linzbothova 11A Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 22.06.2010
   19.07.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Martina Gyurcsi - Luptáková Rúbanisko 2/14 Lučenec 984 03 Vznik funkcie: 22.06.2010
   01.07.2010Nové sidlo:
   Kazanská 11 Bratislava 821 06
   Noví spoločníci:
   Gejza Gyurcsi Linzbothova 11A Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   Gejza Gyurcsi Linzbothova 11A Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 22.06.2010
   Martina Gyurcsi - Luptáková Rúbanisko 2/14 Lučenec 984 03 Vznik funkcie: 22.06.2010
   30.06.2010Zrušené sidlo:
   Astrová 2 Bratislava 821 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Štefan Dóka Astrová 2 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Dóka Astrová 2 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 14.08.2002
   Jaroslava Dóková Exnárova 49 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 19.11.1998
   21.08.2002Nové sidlo:
   Astrová 2 Bratislava 821 01
   Nové predmety činnosti:
   prieskum trhu
   ekonomické a účtovné poradenstvo
   vedenie účtovníctva
   administratívne práce a kopírovacie služby
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Dóka Astrová 2 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 14.08.2002
   Jaroslava Dóková Exnárova 49 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 19.11.1998
   20.08.2002Zrušené sidlo:
   Astrova 2 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jaroslava Dóková Hronská 10 Bratislava
   Martin Hegedüs Rovniankova 2 Bratislava Skončenie funkcie: 14.08.2002
   05.04.2001Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Dóka Astrová 2 Bratislava 821 01
   04.04.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Štefan Dóka Astrova 2 Bratislava
   07.10.1999Nový štatutárny orgán:
   Jaroslava Dóková Hronská 10 Bratislava
   Martin Hegedüs Rovniankova 2 Bratislava Skončenie funkcie: 14.08.2002
   06.10.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Dóka Astrova 2 Bratislava
   Martin Hegedüs Rovniankova 2 Bratislava
   04.09.1997Nové obchodné meno:
   CHAMPION, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Astrova 2 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   gravírovacie služby
   Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Dóka Astrova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Štefan Dóka Astrova 2 Bratislava
   Martin Hegedüs Rovniankova 2 Bratislava