Utwórz fakturę

Kolkáreň - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Kolkáreň
PIN 35726245
TIN 2021322281
Data utworzenia 21 sierpień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Kolkáreň
Trnavská 29/A
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 34 194 €
Zysk -944 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 14,722
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 12,683
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 11,724
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 11,724
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 11,724
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 959
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,854
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) -895
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,039
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 2,039
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 14,722
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 326
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 3,320
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
3. Należności зарегестрированным kapitału (/-/353) -3,319
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -2,714
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 387
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -3,101
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -944
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 14,396
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 14,316
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 13,836
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 13,836
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 80
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 80
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 34,195
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 34,194
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 34,194
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 34,454
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 17,243
D. Usług (účtová grupa 51) 17,091
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 120
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -260
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -140
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 205
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 205
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -204
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -464
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -944
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4255622.tif
Date of updating data: 25.06.2015