Utwórz fakturę

IBL Software Engineering - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy IBL Software Engineering
PIN 35726407
TIN 2020241883
Numer VAT SK2020241883
Data utworzenia 09 wrzesień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba IBL Software Engineering
Galvaniho 17/C
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 4 350 107 €
Zysk 1 290 999 €
Dane kontaktowe
E-mail sales@iblsoft.com
Telefon(y) 0232662111
Nr(y) faksu 0232662110
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 3,280,617
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 62,701
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 62,701
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 62,701
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 3,089,827
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 8,352
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 8,352
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 34,644
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 34,644
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 34,644
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 584,165
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 515,525
1.b. Handlowa należności w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 515,525
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 65,161
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 3,479
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,462,666
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 889
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,461,777
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 128,089
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 26,588
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 101,501
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 3,280,617
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,327,512
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,194
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,194
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,319
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 3,319
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,290,999
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,002,068
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 139
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 139
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 801,265
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 31,971
1.b. Zobowiązania w ramach proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 31,971
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 614,898
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 83,660
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 50,430
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 20,306
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 200,664
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 200,664
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 951,037
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 213,321
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 737,716
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 4,350,107
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,185
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 4,347,922
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,712,703
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,811
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 176,234
D. Usług (účtová grupa 51) 540,492
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,927,277
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,458,208
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 424,248
4. Koszty społeczne (527, 528) 44,821
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,204
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 31,732
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 31,732
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 31,953
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,637,404
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 3,631,570
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 102,239
X. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych-suma (r. 36 r. 38) 4,115
2. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych w proporcjonalnego udziału w dodatku do dochodu spółek zależnych (666A) 4,115
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 8,113
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 8,113
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 90,011
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 73,359
O. Walutowe straty (563) 65,842
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 7,517
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 28,880
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,666,284
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 375,285
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 375,285
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,290,999
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35726407 TIN: 2020241883 Numer VAT: SK2020241883
 • Zarejestrowana siedziba: IBL Software Engineering, Galvaniho 17/C, 82104, Bratislava
 • Data utworzenia: 09 wrzesień 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Michal Weis Drieňová 1/E Bratislava 821 01 09.09.1997
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Michal Weis 16 265 € (49%) Drieňová 1/E Bratislava 821 01
  Dipl.Ing. Herbert Lepper 16 929 € (51%) Gütersloh 333 30 Nemecká spolková republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   08.10.2014Nové predmety činnosti:
   Počítačové služby
   Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   24.11.2010Nové sidlo:
   Galvaniho 17/C Bratislava 821 04
   23.11.2010Zrušené sidlo:
   mierová 103 Bratislava 821 05
   18.06.2004Nové sidlo:
   mierová 103 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Michal Weis Drieňová 1/E Bratislava 821 01
   Dipl.Ing. Herbert Lepper Hermann-Goldstein-Str. 28 Gütersloh 333 30 Nemecká spolková republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Michal Weis Drieňová 1/E Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 09.09.1997
   17.06.2004Zrušené sidlo:
   Staré Záhrady 35 Bratislava 821 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Michal Weis Hronská 28 Bratislava 821 07
   Dipl. Ing. Herbert Lepper Bad Soden am Taunus Fuchshohl 0008 SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Michal Weis Hronská 28 Bratislava 821 07
   16.09.1999Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj výpočtovej techniky
   automatizované spracovanie údajov
   užívateľské práce s počítačom a správa programov
   19.02.1999Nové sidlo:
   Staré Záhrady 35 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Michal Weis Hronská 28 Bratislava 821 07
   Dipl. Ing. Herbert Lepper Bad Soden am Taunus Fuchshohl 0008 SRN
   18.02.1999Zrušené sidlo:
   Hronská 28 Bratislava 821 07
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Michal Weis Hronská 28 Bratislava 821 07
   Dipl. Ing. Herbert Lepper Bad Soden am Taunus Fuchshohl 0008 SRN
   09.09.1997Nové obchodné meno:
   IBL Software Engineering, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Hronská 28 Bratislava 821 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   sprostredkovateľská činnosť
   podnikateľské poradenstvo-poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   Noví spoločníci:
   Ing. Michal Weis Hronská 28 Bratislava 821 07
   Dipl. Ing. Herbert Lepper Bad Soden am Taunus Fuchshohl 0008 SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Michal Weis Hronská 28 Bratislava 821 07