Utwórz fakturę

KONTURA SLOVAKIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy KONTURA SLOVAKIA
PIN 35726440
TIN 2020241905
Numer VAT SK2020241905
Data utworzenia 08 wrzesień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba KONTURA SLOVAKIA
Vietnamská 3
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 618 532 €
Zysk -9 657 €
Dane kontaktowe
witryna internetowa http://www.konturaslovakia.sk
Telefon(y) +421243294671, +421243410622, +421243427541
Telefon(y) kom. +421905609402
Nr(y) faksu 0243294671, 0243410622, 0243427541
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 293,595
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 90,571
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 90,571
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 69,261
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 21,310
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 197,381
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 18,954
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 580
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 18,374
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 138,749
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 129,943
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 129,943
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,957
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 5,849
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 39,678
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 10,392
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 29,286
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 5,643
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 5,643
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 293,595
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 170,649
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,672
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,672
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 599
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 599
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 173,035
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 173,035
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -9,657
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 122,946
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 579
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 579
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 122,367
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 112,870
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 112,870
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 5,903
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,157
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 59
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,378
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 618,413
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 618,532
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 358,569
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 259,845
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 118
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 624,665
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 336,818
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 67,138
D. Usług (účtová grupa 51) 97,889
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 83,388
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 57,387
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 20,198
4. Koszty społeczne (527, 528) 5,803
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,390
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 33,571
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 33,571
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,471
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -6,133
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 116,569
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 645
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 645
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -643
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -6,776
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,881
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -9,657
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015