Utwórz fakturę

BECOM - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy BECOM
PIN 35726474
TIN 2020218882
Numer VAT SK2020218882
Data utworzenia 27 sierpień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba BECOM
Športová 1684/39
90042
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 141 723 €
Zysk 3 351 €
Kapitał 109 754 €
Kapitał własny 3 406 €
Dane kontaktowe
E-mail juris@be-com.sk
Telefon(y) 0905333840
Telefon(y) kom. +421905405084
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 2,635
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 135
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 135
A.II.1. Gruntów i budynków (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 2,500
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 108,593
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 60,093
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,115
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 45,345
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 111,228
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 6,757
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 483
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -3,716
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,351
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 104,471
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 1,364
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 43,573
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,452
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 362
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,759
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 40,000
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 394
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 59,140
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 141,723
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 15,516
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 123,650
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 54
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,503
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 137,210
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 15,468
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 85,403
C. Usług (účtová grupa 51) 26,087
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 6,029
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 455
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 2,911
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 857
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 4,513
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 12,208
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 17
X. Interesu dochód (662) 2
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) 15
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 219
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 219
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -202
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 4,311
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 3,351
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35726474 TIN: 2020218882 Numer VAT: SK2020218882
 • Zarejestrowana siedziba: BECOM, Športová 1684/39, 90042, Bratislava
 • Data utworzenia: 27 sierpień 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Miroslav Minarovič Športová 1684/39 Dunajská Lužná - Jánošíková 900 42 26.03.2008
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Peter Juriš 1 992 € (30%) Dunajská Lužná - Jánošíková 900 42
  Anna Minarovič 4 647 € (70%) Dunajská Lužná 900 42
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   05.08.2011Noví spoločníci:
   Anna Minarovič Športová 1684/39 Dunajská Lužná 900 42
   04.08.2011Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Minarovič Športová 1684/39 Dunajská Lužná - Jánošíková 900 42
   26.03.2008Nové sidlo:
   Športová 1684/39 Dunajská Lužná - Jánošíková 900 42
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Juriš Športová 1680/31 Dunajská Lužná - Jánošíková 900 42
   Ing. Miroslav Minarovič Športová 1684/39 Dunajská Lužná - Jánošíková 900 42
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Minarovič Športová 1684/39 Dunajská Lužná - Jánošíková 900 42
   25.03.2008Zrušené sidlo:
   Malinovského 1156/5 Partizánske 958 06
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Juriš Dukelská 367/39 Modra 900 01
   Ing. Miroslav Minarovič Gen. Svobodu 828/55 Partizánske 958 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Minarovič Gen. Svobodu 828/55 Partizánske 958 01
   04.10.2001Nové sidlo:
   Malinovského 1156/5 Partizánske 958 06
   Nové predmety činnosti:
   staviteľ
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Juriš Dukelská 367/39 Modra 900 01
   Ing. Miroslav Minarovič Gen. Svobodu 828/55 Partizánske 958 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Minarovič Gen. Svobodu 828/55 Partizánske 958 01
   03.10.2001Zrušené sidlo:
   Pod záhradami 2 Bratislava 841 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ivan Becáni Pod záhradami 2 Bratislava 841 02
   Kanji Omoto 6-23-801 Dobaci-cho 15 Nakaku Hiroshima Japonsko dlhodobý pobyt na území SR : Podzáhradná 15 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Becáni Pod záhradami 2 Bratislava 841 02
   20.06.2000Noví spoločníci:
   Ivan Becáni Pod záhradami 2 Bratislava 841 02
   Kanji Omoto 6-23-801 Dobaci-cho 15 Nakaku Hiroshima Japonsko dlhodobý pobyt na území SR : Podzáhradná 15 Bratislava 821 07
   19.06.2000Zrušeny spoločníci:
   Ivan Becáni Pod záhradami 2 Bratislava 841 02
   Kanji Omoto 6-23-801 Dobaci-cho 15 Nakaku Hiroshima Japonsko dlhodobý pobyt na území SR : Podzáhradná 15 Bratislava 821 07
   27.08.1997Nové obchodné meno:
   BECOM, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Pod záhradami 2 Bratislava 841 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchodná činnosť
   maloobchodná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť
   nákladná cestná doprava
   Noví spoločníci:
   Ivan Becáni Pod záhradami 2 Bratislava 841 02
   Kanji Omoto 6-23-801 Dobaci-cho 15 Nakaku Hiroshima Japonsko dlhodobý pobyt na území SR : Podzáhradná 15 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ivan Becáni Pod záhradami 2 Bratislava 841 02