Utwórz fakturę

SK - TEX - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SK - TEX
PIN 35726504
TIN 2020218915
Numer VAT SK2020218915
Data utworzenia 04 wrzesień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SK - TEX
Kosatcová 26
84107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 843 000 €
Zysk -65 463 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421948238303
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 554,417
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 16,129
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 16,129
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 9,893
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 6,236
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 538,288
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 225,285
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 183,694
3. Produkty (123) - /194/ 41,591
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 306,805
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 285,198
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 285,198
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 21,607
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 6,198
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,966
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,232
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 554,417
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 42,111
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 139,657
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 140,000
3. Należności зарегестрированным kapitału (/-/353) -343
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,186
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,186
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -33,269
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -33,269
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -65,463
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 512,306
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 363,317
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 347,526
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 475A, 476A) 347,526
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 10,228
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 5,563
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 127,030
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 33,700
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 33,700
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 17,351
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 36,392
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 33,696
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5,891
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 21,282
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 21,282
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 677
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 869,260
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 843,000
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 530
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 785,842
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 82,888
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -29,369
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,109
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 903,483
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 310,885
D. Usług (účtová grupa 51) 163,235
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 418,825
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 337,454
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 78,446
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,925
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,408
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 2,334
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 2,334
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,796
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -60,483
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 365,771
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 152
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 152
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,252
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 444
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 444
O. Walutowe straty (563) 274
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,534
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,100
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -62,583
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -65,463
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35726504 TIN: 2020218915 Numer VAT: SK2020218915
 • Zarejestrowana siedziba: SK - TEX, Kosatcová 26, 84107, Bratislava
 • Data utworzenia: 04 wrzesień 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Nonna Futrikaničová I.Bukovčana 22 Bratislava 841 07 04.09.1997
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Nonna Futrikaničová 140 000 € (100%) I.Bukovčana 22 Bratislava 841 07
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   24.01.2014Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   23.01.2014Zrušeny spoločníci:
   Jan Carel Theodor de Fielliettaz Goethart Hilversun Holandsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   21.09.2011Nové predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
   nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
   výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu
   výskum a vývoj v oblasti technických a prírodných vied
   výroba netkaného textilu
   15.04.2004Nové sidlo:
   Kosatcová 26 Bratislava 841 07
   Noví spoločníci:
   Ing. Nonna Futrikaničová I. Bukovčana 22 Bratislava 841 07
   Jan Carel Theodor de Fielliettaz Goethart Hilversun Holandsko
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Nonna Futrikaničová I.Bukovčana 22 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 04.09.1997
   14.04.2004Zrušené sidlo:
   I. Bukovčana 22 Bratislava 841 07
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Nonna Futrikaničová I. Bukovčana 22 Bratislava 841 07
   Jan Carel Theodor de Fielliettaz Goethart Hilversun Holandsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Futrikanič I.Bukovčana 22 Bratislava 841 07
   Ing. Nonna Futrikaničová I.Bukovčana 22 Bratislava 841 07
   12.11.1999Noví spoločníci:
   Ing. Nonna Futrikaničová I. Bukovčana 22 Bratislava 841 07
   Jan Carel Theodor de Fielliettaz Goethart Hilversun Holandsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miroslav Futrikanič I.Bukovčana 22 Bratislava 841 07
   Ing. Nonna Futrikaničová I.Bukovčana 22 Bratislava 841 07
   11.11.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Nonna Futrikaničová I. Bukovčana 22 Bratislava 841 07
   Jan Carel Theodor de Fielliettaz Goethart Hilversun Holandsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Nonna Futrikaničová I. Bukovčana 22 Bratislava 841 07
   04.09.1997Nové obchodné meno:
   SK - TEX, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   I. Bukovčana 22 Bratislava 841 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská činnosť v oblasti textilníctva
   Noví spoločníci:
   Ing. Nonna Futrikaničová I. Bukovčana 22 Bratislava 841 07
   Jan Carel Theodor de Fielliettaz Goethart Hilversun Holandsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Nonna Futrikaničová I. Bukovčana 22 Bratislava 841 07