Utwórz fakturę

Image Supplies - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 04.10.2016
Basic information
Nazwa firmy Image Supplies
PIN 35726563
TIN 2020218728
Numer VAT SK2020218728
Data utworzenia 10 wrzesień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Image Supplies
Osiková 15
90025
Chorvátsky Grob
Financial information
Sprzedaż i dochody 372 907 €
Zysk 6 587 €
Dane kontaktowe
E-mail office@isup.sk
witryna internetowa http://isup.sk/
Telefon(y) +421245640551, +421245640552, +421245640553, +421245640554, +421245640556, +421245640557
Telefon(y) kom. +421903234197
Nr(y) faksu 0245640551
Date of updating data: 04.10.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 11,861
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 11,861
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 11,861
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 51,922
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 23,010
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -662
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 9,213
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 63,783
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 7,213
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,640
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 663
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -6,677
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 6,587
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 56,570
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 54,751
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 14,776
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 3,919
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 6,254
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 29,802
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,819
Date of updating data: 04.10.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 372,907
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 289,951
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 80,403
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 2,083
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 470
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 362,628
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 188,255
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 53,081
C. Usług (účtová grupa 51) 60,497
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 52,871
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 988
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 2,066
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 911
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 1,695
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,264
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 10,279
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 68,521
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 49
X. Interesu dochód (662) 9
XII. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 40
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 845
M. Koszty oprocentowania (562) 60
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 785
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -796
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 9,483
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 2,896
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 6,587
Date of updating data: 04.10.2016
Date of updating data: 04.10.2016