Utwórz fakturę

ERVIS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ERVIS
PIN 35726601
TIN 2021389722
Numer VAT SK2021389722
Data utworzenia 10 wrzesień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ERVIS
Kysucký Lieskovec 420
02334
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 91 658 €
Zysk 55 335 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0245249404, 0245523721, 0245523749, 0245523917, 0245640112, 0245640294, 0245640295, 0414231302, 0911
Telefon(y) kom. 0911446434
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 422,832
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 188,386
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 188,386
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 44,386
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 144,000
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 234,127
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 172,127
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 157,710
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 157,710
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 10,000
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 4,417
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 62,000
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 55,307
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 6,693
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 319
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 319
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 422,832
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 233,650
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 171,012
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 171,012
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 55,335
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 189,182
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 189,182
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,172
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,172
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 702
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,308
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 180,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 91,658
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 90,464
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,194
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 19,895
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 5,981
D. Usług (účtová grupa 51) 3,414
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,421
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 9,000
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 9,000
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 79
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 71,763
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 81,069
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 800
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 800
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -800
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 70,963
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 15,628
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 15,628
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 55,335
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015