Utwórz fakturę

GLOBAL CONSULTING - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy GLOBAL CONSULTING
PIN 35726652
TIN 2021412019
Data utworzenia 10 wrzesień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba GLOBAL CONSULTING
Nitrianska 1
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 27 787 €
Zysk 3 214 €
Kapitał 26 766 €
Kapitał własny -10 304 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 22,270
A.II.1. Gruntów i budynków (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 22,270
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 2,690
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 280
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,410
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 24,960
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -7,089
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 7,000
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 7,000
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 428
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -17,731
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,214
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 32,049
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 4,800
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 27,249
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 10,862
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 15,907
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 27,787
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 27,687
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 100
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 23,743
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,878
C. Usług (účtová grupa 51) 18,865
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 4,044
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 3,944
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 350
M. Koszty oprocentowania (562) 288
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 62
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -350
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 3,694
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 480
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 3,214
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4272589.tif
Date of updating data: 25.06.2015