Utwórz fakturę

CENTRAL PARKING - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy CENTRAL PARKING
PIN 35726741
TIN 2020268382
Numer VAT SK2020268382
Data utworzenia 12 wrzesień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba CENTRAL PARKING
Rajská 6
81108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 58 280 €
Zysk 3 008 €
Kapitał 11 895 €
Kapitał własny 7 171 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 20,484
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 3,980
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 3,980
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 3,980
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 16,504
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 3,461
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 3,429
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,429
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 32
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 13,043
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 13,034
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 9
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 20,484
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 10,179
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 531
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 531
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,008
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 10,305
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 3,328
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 3,129
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 199
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 6,812
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 3,131
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,131
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 996
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 553
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,132
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 165
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 165
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 58,280
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 58,280
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 58,280
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 54,104
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 5,963
D. Usług (účtová grupa 51) 30,501
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 16,389
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 12,070
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 4,242
4. Koszty społeczne (527, 528) 77
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 796
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 414
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 414
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 41
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 4,176
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 21,816
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 208
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 208
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -208
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 3,968
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 3,008
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35726741 TIN: 2020268382 Numer VAT: SK2020268382
 • Zarejestrowana siedziba: CENTRAL PARKING, Rajská 6, 81108, Bratislava
 • Data utworzenia: 12 wrzesień 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Gagik Sarkisjan Jamnického 3252/3 Bratislava 841 05 13.02.2001
  Alexander Yusikov Jurkovičova 9894/26 Bratislava 831 06 13.02.2001
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Gagik Sarkisjan 3 320 € (50%) Jamnického 3252/3 Bratislava 841 05
  Alexander Yusikov 3 320 € (50%) Jurkovičova 9894/26 Bratislava 831 06
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   13.06.2013Zrušeny spoločníci:
   Ján Nagy Hlavná 58 Šamorín
   09.01.2010Noví spoločníci:
   Ing. Gagik Sarkisjan Jamnického 3252/3 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Gagik Sarkisjan Jamnického 3252/3 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 13.02.2001
   08.01.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Gagik Sarkisjan Beniakova 3103/22 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Gagik Sarkisjan Beniakova 3103/22 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 13.02.2001
   03.06.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Nagy Hlavná 58 Šamorín Vznik funkcie: 12.09.1997
   11.04.2006Noví spoločníci:
   Alexander Yusikov Jurkovičova 9894/26 Bratislava 831 06
   Ing. Gagik Sarkisjan Beniakova 3103/22 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Alexander Yusikov Jurkovičova 9894/26 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 13.02.2001
   Ing. Gagik Sarkisjan Beniakova 3103/22 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 13.02.2001
   10.04.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Gagik Sarkisjan Markova 15 Bratislava
   Alexander Yusikov Wattova 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Gagik Sarkisjan Markova 15 Bratislava Vznik funkcie: 13.02.2001
   Alexander Yusikov Wattova 14 Bratislava Vznik funkcie: 13.02.2001
   21.02.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Gagik Sarkisjan Markova 15 Bratislava Vznik funkcie: 13.02.2001
   Ján Nagy Hlavná 58 Šamorín Vznik funkcie: 12.09.1997
   Alexander Yusikov Wattova 14 Bratislava Vznik funkcie: 13.02.2001
   20.02.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Gagik Sarkisjan Markova 15 Bratislava
   Ján Nagy Hlavná 58 Šamorín
   Alexander Yusikov Wattova 14 Bratislava
   09.04.2001Noví spoločníci:
   Ing. Gagik Sarkisjan Markova 15 Bratislava
   Ján Nagy Hlavná 58 Šamorín
   Alexander Yusikov Wattova 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Gagik Sarkisjan Markova 15 Bratislava
   Alexander Yusikov Wattova 14 Bratislava
   08.04.2001Zrušeny spoločníci:
   Ján Nagy Hlavná 58 Šamorín
   06.04.1998Nové sidlo:
   Rajská 6 Bratislava 811 08
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti-maloobchod
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti-veľkoobchod
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   prenájom priemyselného a spotrebného tovaru
   vydavateľská činnosť
   fotografické služby
   poradenstvo v oblasti obchodu
   výskum trhu
   Noví spoločníci:
   Ján Nagy Hlavná 58 Šamorín
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   05.04.1998Zrušené sidlo:
   Björnsonova 9 Bratislava 811 05
   Zrušeny spoločníci:
   Michal Kolárik Björnsonova 9 Bratislava
   Ján Nagy Hlavná 58 Šamorín
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Michal Kolárik Björnsonova 9 Bratislava
   12.09.1997Nové obchodné meno:
   CENTRAL PARKING, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Björnsonova 9 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie parkoviska
   Noví spoločníci:
   Michal Kolárik Björnsonova 9 Bratislava
   Ján Nagy Hlavná 58 Šamorín
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Michal Kolárik Björnsonova 9 Bratislava
   Ján Nagy Hlavná 58 Šamorín